بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. فرهنگ و ارتباطات (2-15)
  5. اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها)
  • اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها)

اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها)

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 2000210003022
هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

یکی از عرصه های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید، تغییرات و تحولات در زندگی زنان است. این تغییرات و تحولات، دامنة وسیعی از تغییر باورها و انگاره های اجتماعی دربارة زنان تا تغییر نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی را در برمی گیرد.
اما اشتغال زنان، در میان این تحولات اهمیت و نقش ویژه ای دارد. یکی از وجوه اهمیت موضوع اشتغال زنان، تأثیرات عینی و مشهود آن در عرصة اجتماعی از یک سوی و عرصه های فردی از سوی دیگر است.
نظریه پردازان، پدیده اشتغال زنان را از ضرورت های جامعة مدرن دانسته اند. در عین حال، اشتغال زنان، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، پیامد ها و تأثیرات اجتماعی خاص خود را دارد. یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت، توجه به تأثیرات پدیده های اجتماعی است.
مروری هرچند اجمالی بر پژوهش های صورت گرفته در موضوع اشتغال زنان گویای این نکته است که در غالب این پژوهش ها به سه ویژگی فوق یا برخی از آنها توجه نشده است. در برخی پژوهش ها با تأکید بر نقش اشتغال زنان در توسعة اقتصادی و افزایش درآمدهای ناخالص ملی، عملاً بر وجه اقتصادی اشتغال زنان تمرکز، و از ساحت ها و وجوه دیگر آن غفلت شده است.
هدف اصلی در این مجموعه آن بوده است که متخصصان در حوزه های اقتصاد، جامعه شناسی، مطالعات دینی و... ابعاد گوناگون این پدیدة اجتماعی را به بحث گذاشته و ادبیات موجود را در این موضوع تا آنجا که ممکن است پیش ببرند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط