loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

فلسفه سیاسی اسلامی در غرب

ناشر انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نویسنده محسن رضوانی

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 320

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 20144 10003022
32,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب پایان نامه دکترای نویسنده بوده و برگزیده کتاب سال حوزه است.
در فصل نخست به تاریخ و صورت بندی اثر اشاره شده است که در آن به تاریخ مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب و صورت بندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب اشاره شده است.
مطالعه تاریخی فلسفه سیاسی اسلامی از بخش های دیگر این کتاب است که به فلاسفه غربی که در ارتباط با فلسفه سیاسی اسلامی کار کردند، اشاره شده است.
فصل سوم مطالعه تفصیلی فلسفه سیاسی اسلامی است که به اساتید بزرگی در این فصل اشاره شده و فصل چهارم مهم ترین مطالعه انتقادی فلسفه سیاسی اسلام است.
مطالعه فلسفه سیاسی اسلام در غرب مربوط به دوره معاصر به ویژه نیم قرن اخیر از بخش های دیگر این کتاب است که در این زمینه اندیشمندان غربی آثار متعددی داشتند که عمده آنها نیازمند محافل علمی و نقد و بررسی است.
با بررسی آثار می توان چهار رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی را شناسایی و صورت بندی کرد.
رهیافت تاریخی نخستین رهیافتی است که اعتقاد به اصالت فلسفه سیاسی اسلامی ندارد و بر اساس این رهیافت فیلسوف اسلامی نقشی در تولید فلسفه سیاسی ندارد، بلکه مقلد آموزه های اسلامی و متاثر از آن است.
مشکل اصلی ره یافت تاریخی صرفا فهم نادرست آموزه های اسلامی نیست، بلکه در مورد فلسفه سیاسی نیز فهم ناقص و عمدتا با واسطه و متاثر از ره یافت مدرن دارد.
ره یافت انتقادی با نقد ره یافت تفصیلی به نفی فلسفه سیاسی اسلامی می رسد که می کوشد که خود را مجزا از دو رهیافت پیشین بداند و در نهایت پیوند مشترکی با رهیافت تاریخی پیدا می کند.
بخش پایانی رهیافت توصیفی است که آخرین رهیافتی است که استقلال و موضوع مشخص و منسجم ندارد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما