loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

چهل و یک مجلس (چهل و یک مجلس غزوه و روضه نسخه خطی، 1295 قمری)

ناشر سوره مهر

نویسنده حسین بن محمد خوانساری

تحقیق و تنظیم کتاب محمدجواد مرادی نیا

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 400

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 26041 10003022
33,000 31,400 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب که منبعی برای روضه خوانی و تعزیه خوانی در گذشته به شمار می رود به شرح تعدادی ازغزوه های پیامبر اکرم(ص) و توصیف و تطبیق آنها با وقایع روز عاشورا می پردازد. این کتاب همچنین سعی داشته به این موضوع بپردازد که میان عاشورا و این غزوات چه شباهت ها و تناقض هایی وجود داشته و بر این اساس به روایت مظلومیت امام حسین (ع) و خاندان و یارانش پراخته است.

سبک تالیف این کتاب تلفیقی از زبان فارسی و عربی است و به گفته مرادی نیا در مقدمه این کتاب، از متن آن می توان دریافت که نویسنده کتاب با تسلط بر منابع تاریخی فارسی و عربی در این متن توانسته بخش هایی از تاریخ صدر اسلام و رخداد عاشورا را در قالب نثری سلیس و به کمک اشعار شاعران پارسی گوی و عرب زبان در قالب مجالس خواندنی و سوزناک روضه توصیف کند.

کاتب این نسخه، چهل و یک مجلس روضه و تعزیه خود در این کتاب را به ترتیب در 10 مجلس از جنگ بدر، 9 مجلس از جنگ احد، 10 مجلس از جنگ احزاب، 2 مجلس از جنگ بنی قریضه، 3 مجلس جنگ بنی مصطلق و هفت مجلس جنگ خیبر خلاصه کرده است.

محمد جواد مرادی نیا در بخشی از مقدمه این کتاب می نویسد: این کتاب را نمی توان تاریخ دانست، چه اگر این گونه بود نویسنده می بایست به الزاماتی پایبند می بود و شرایط صحت و درستی یک واقعه را با ابزارهای پژوهشی تاریخی به آزمون می گذاشت؛ هرچند بسیاری از روایات منقول در کتاب به استناد منابع قابل اعتنایی همچون ارشاد شیخ مفید، اعلام الوری طبرسی، الاحتجاج طبرسی، لهوف سید ابن طاووس، اقبال الاعمال سید ابن طاووس و... روایت شده است.

داستان های چهل و یک مجلس پیش از آنکه به روایت تاریخی نزدیک باشند، حدیث حیرت و دلسوختگی تاریخی شیعه بوده و انعکاس سوز و فغانی است که به خاطر مظلومیت آل عترت از دل برکشیده است. بنابراین خواننده انتظار ندارد که جزء به جزء حوادث روایت شده منطبق با مر تاریخ باشد. چهل و یک مجلس، پیش از آنکه یک متن تاریخی باشد، نمونه ای از هنر شیعه، به ویژه ایرانیان برای حفاظت از یک خاطره تاریخی مهم در تطاول روزگار و محو آن در کشاکش ایام است.چهل و یک مجلس شامل ده مجلس جنگ بدر، نه مجلس جنگ احد، ده مجلس جنگ احزاب، دو مجلس جنگ بنی قریظه، سه مجلس جنگ بنی مصطلق و هفت مجلس جنگ خیبر می باشد.

به چکیده ی چهل و یک مجلس در ذیل اشاره شده است:

مجلس اول: بیان کیفیت بشیر جزلم و ورود اهل بیت؛ اشاره به چگونگی شروع جنگ بدر دارد. نویسنده دهشت اثر بودن این خبر را با خبردار شدن اهل مدینه از قتل عام امام حسین(ع) و یارانش همسنگ دانسته است.

مجلس دوم: در بیان جنگ بدر است و بیان کیفیت شب عاشورا.

مجلس سوم: در بیان بقیه غزوه بدر است و گریستن حضرت به جهت اصحاب؛ در این مجلس تعداد سپاهیان مسلمان و کفار در جنگ (313 نفر و 1000 نفر) مقایسه شده اند با تعداد لشکریان امام حسین و یزید در کربلا (72 نفر و هزاران نفر).

مجلس چهارم: در بیان تتمه غزوه بدر است و بیان کیفیت حر بن یزید ریاحی و شهادت نوجوانش.

مجلس پنجم: در بیان بقیه ی غزوه بدر است و بیان کیفیت شهادت مسلم ابن عوسجه.

مجلس ششم: در وقایع جنگ بدر است و احوال کیفیت ورود سیدالشهدا به کربلا.

مجلس هفتم: در بیان کیفیت جنگ بدر و بیان وقایع مجلس ابن زیاد.

مجلس هشتم: در بیان جنگ بدر و مجلس یزید لعنه الله علیه.

مجلس نهم: در بیان خاتمه ی بدر و ندا دادن سیدالشهدا اصحاب خود را.

مجلس دهم: در بیان تتمه جنگ بدر و وقایع غارت کردن خیمه های اهل بیت.

مجلس یازدهم: در بیان غزوه احد و بیان شب عاشورا.

مجلس دوازدهم: در بیان احد و شهادت عباس ابن علی؛ در این مجلس پس از ذکر نمونه هایی از رشادت های امام علی(ع) در جنگ ماجرایی از جنگ جمل نقل شده که در آن جوانی ایرانی در یاری حضرت مقابل دشمن رفت و آنان دو دستش را قطع کردند و علی(ع) طاقت نیاورد و دستور داد سپاه بصره را تار و مار کردند. نویسنده سپس با گریز به صحرای کربلا داستان قطع شدن دست ابوالفضل عباس را بیان کرده است.

مجلس سیزدهم: در بیان غزوه ی احد و شهادت وهب ابن عبدالله کلبی.

مجلس چهاردهم: در بیان غزوه احد است و به کربلا آمدن جبرئیل؛ در مجلس مزبور، داستان نزول جبرئیل در جنگ احد و حفاظت از پیامبر در برابر مشرکان و نزول او در صحرای کربلا به هنگام شهادت امام حسین(ع) روایت شده است.

مجلس پانزدهم: در بیان تتمه غزوه ی احد و بیان شهادت مسلم.

مجلس شانزدهم: در بیان جنگ احد و حکایت ابوخلیق شاعر و تعریف نمودن وقایع کربلا را به جهت مختار.

مجلس هجدهم: در بیان آمدن فاطمه زهرا(س) به احد و آمدن زینب خاتون به قتلگاه.

مجلس نوزدهم: در بیان غزوه احد.

مجلس بیستم: در بیان غزوه احزاب و بیان اینکه چند چیز بود که باعث تشنگی سیدالشهدا شد.

مجلس بیست و یکم: کیفیت غزوه احزاب و مجملی از شهادت علی اکبر.

مجلس بیست و دوم: غزوه احزاب و برخی از شهادت مسلم بن عقیل.

مجلس بیست و سوم: غزوه احزاب و میدان رفتن امام(ع).

مجلس بیست و چهارم: در بیان غزوه احزاب، وداع سیدالشهدا با سکینه و روانه شدن به میدان.

مجلس بیست و پنجم: در بیان احزاب و کیفیت نماز خواندن سیدالشهدا.

مجلس بیست و ششم: در بیان غزوه احزاب و آمدن زینب به قتلگاه.

مجلس بیست و هفتم: در بیان غزوه احزاب و آمدن ذوالجناح به خیمه ها.

مجلس بیست و هشتم: در بیان غزوه احزاب و شهادت حر بن یزید ریاحی.

مجلس بیست و نهم: غزوه خندق است و گفت و گو نمودن امام در میدان.

مجلس سی ام: غزوه بنی قریظه و حکایت خرابه ی شام.

مجلس سی و یکم: در بیان غزوه بنی قریظه و کیفیت دفن شهدا.

مجلس سی و دوم: غزوه بنی مصطلق و بیان کیفیت سوار شدن اهل بیت و روانه شدن.

مجلس سی و سوم: غزوه بنی مصطلق و کنیز خواستن شامی رقیه را.

مجلس سی و چهارم: در بیان غزوه بنی مصطلق و درآمدن اهل بیت به عسقلا.

مجلس سی و پنجم: غزوه خیبر و شهادت علی اصغر.

مجلس سی و ششم: در بیان فتح خیبر و حکایت حبیب ابن مظاهر.

مجلس سی و هفتم: فتح خیبر و آمدن امام به خیمه های اصحاب.

مجلس سی و هشتم: رجز خواندن امام حسین(ع).

مجلس سی و نهم: غزوه خیبر و کشته شدن یزید ابطحی.

مجلس چهلم: فتح خیبر و بیان مجملی از شهادت امام حسین(ع).

مجلس چهل و یکم: فتح خیبر و کیفیت حکایت قتلگاه.

با این همه باید دانست که بر این کتاب نام تاریخ نمی توان گذاشت، چه اگر این گونه بود نویسنده می بایست به الزامی پایبند می بود و شرایط صحت و درستی یک واقعه را با ابزارهای پژوهش تاریخی به آزمون می گذاشت؛ هرچند بسیاری از روایات منقول در چهل و یک مجلس هستند به منابع قابل اعتنایی همچون ارشاد شیخ مفید، اعلام الوری طبرسی، الاحتجاج طبرسی، لهوف سید ابن طاووس و. .. می باشند.

داستان های چهل و یک مجلس پیش از آنکه به روایات تاریخی نزدیک باشند حدیث حیرت و دلسوختگی تاریخی شیعه بوده و انعکاس سوز و فغانی است که به خاطر مظلومیت آل عترت از دل برکشیده است.

چهل و یک مجلس پیش از آنکه یک متن تاریخی باشد، نمونه ای از هنر شیعه، به ویژه ایرانیان، برای حفاظت از یک خاطره ی تاریخی مهم در برابر تطاول روزگار و محو آن در کشاکش ایام است؛ هنری که الهام بخش دلدادگان بسیاری در طول قرون ها بوده و قالبهای جدیدی از راه های انتقال افکار و اندیشه ها را به بشریت عرضه کرده است؛ قالبهایی که روضه خوانی، تعزیه، نقالی و. .. از آن شمار محسوب می گردند.

هرچند چهل و یک مجلس متن آماده ی اجرای تعزیه نیست اما در شمار مجموعه ها یا جنگ هایی محسوب می گردد که علاوه بر بهره گیری در روضه خوانی، از آن برای تأمین محتوای نسخه های شبیه خوانی یا تعزیه نیز استفاده می شده است.»

«بنی اسد یک یک کشته ها را می آوردند و آن جوان بر وی نماز می خواند و در محل خود دفن می نمودند. ناگاه شیون زنان به ناله و افغان بلند گردید. مردان بنی اسد ترسیدند...

ناگهان شد بانگ واویلا بلند در میان مرد و زن غوغا بلند

پیکری دیدند افتاده به خاک پاره پاره، پاره پاره، چاک چاک. ...
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما