loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ایران

ناشر کتاب آمه

نویسنده حسن قاضی مرادی

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 312

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده notify me

معرفی کتاب

نوسازی، مدرنیته، تجددخواهی و... از جمله واژگان (یا مفاهیم) بسیار کلیدی و مهمی هستند که در طول تاریخ معاصر بیش از هر واژه دیگری مورد کج فهمی قرارگرفته و از همین سبب مناقشه انگیز نیز شده اند. عدم درک درست این مفاهیم باعث شده که برای بسیاری تجددخواهی معادل غرب زدگی قرارگرفته و نوسازی نیز غرب گرایی نامیده شده و سرانجام نیز بدون درک مقتضیات زمانه یکسره به نفی آن ها برخیزند.

اما حقیقت اینجاست که نه تجددخواهی یکسره به معنای غرب زدگی است و نه نوسازی به تمامی غرب گرایی معنی می دهد.
نوسازی درواقع فرایند تغییراتی اجتماعی است که بر مبنای مدرنیته و باهدف رسیدن به جامعه ای مدرن و توسعه یافته شکل می گیرد.
البته باید اذعان داشت که نوسازی در ایران با نگاه به غرب مطرح شده؛ هم از سوی کسانی که به عنوان نخستین محصلین ایرانی به غرب رفتند و هم از سوی آن ها که به عنوان مأموران دولت بخت سفر به آن سوی مرزها را داشتند و در سفرهایشان از پیشرفت های آن سامان سخن گفتند و نهایتاً هم توسط اندیشمندانی که به جهت آشنایی نسبی با مبانی فکری، فرهنگی و سیاسی کشورهای پیشرفته از نحوه اداره دولت و مملکت داری جدید سخن گفتند.
همچنین نباید از این نکته غافل شد که آن ها موفقیت های کشورهای فرنگی را دیده بودند و به زعم خود به دنبال راهی می گشتند که مسیر پیموده شده توسط آن ها که به تدریج طی شده بود در زمانی کوتاه پشت سر گذاشته شود؛ غافل از آنکه در آن سرزمین ها در ادامه رنسانس تجربه مدرنیته با ماهیتی درونی و یکپارچه جهان غرب را از مرحله ای به مرحله ای دیگر رهنمون می ساخت، به عبارتی فرایند نوسازی یک دوره گذرا برای قدم گذاردن در جهان مدرن بود که به شکلی درونی و ابعادی فراگیر، مرحله به مرحله پیش آمده و به شرایط و پیشرفت های آن روز رسیده بود.

در اواسط قرن نوزدهم جوامع غیر غربی نیز هر یک به طریقی با آگاهی از دستاوردهای مدرنیته در زندگی جوامع غربی کوشیدند با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر کشور خود به سمت مدرن شدن گام بردارند.
برای این منظور نیازمند پاره ای تغییرات و اصلاحات عملی سیاسی بودند که از آن به عنوان نوسازی یاد می شود. این نوسازی در روسیه تزاری گرفته تا امپراتوری عثمانی، ایران و حتی مصر و... دیده می شود و در هریک از سرزمین ها نیز با توجه به ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شان با فرازوفرود و سرانجام گوناگونی روبه رو شدند.

این رخ دادها در ایران تقریباً همزمان بود با عصر مشروطه، به لحاظ فکری و تئوریک چند دهه پیش از خیزش جریان مشروطه در کتاب ها، رساله ها و نشریات مطرح شده و سرانجام نیز در قالب خیزش های مردمی شکل عملی به خود گرفت و...

موضوع کتاب نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ایران نوشته حسن قاضی مرادی نیز بررسی و تجزیه تحلیل همین تغییرات و اصلاحاتی ست که در دوران مشروطه ایران به نیت گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن انجام شده است.

به عنوان پیش فرضی مهم پیش از ورود به این بحث باید توجه داشت که اگر تجددخواهی را بعد فکری جریانی بدانیم که خواستار ترقی و پیشرفت ایران در اثر آگاهی از عقب ماندگی های ایران از غرب بوده است؛ نوسازی آن جنبه از اقدامات اصلاحی است که برای کاستن از این فاصله و جبران عقب ماندگی ها انجام شده است. قاضی مرادی نیز در ابتدای کتاب به تبیین این مسئله که نقش مهمی در دریافت محتوای کتاب دارد پرداخته و سپس به ارتباط متقابل این دو جنبه نیز نگاهی گذرا می اندازد.

نویسنده کتاب در این رابطه اشاره به دیدگاه های صاحب نظران ایرانی (از گذشته دور تا دهه های اخیر) در زمینهٔ نحوه رویارویی با مدرنیته از قلم نینداخته و مروری تقریباً کامل بر آراء و افکار آن ها دارد.

باید توجه داشت که نوسازی در ایران ابعاد گوناگونی داشته است که مهم ترین آن نوسازی سیاسی بوده که مشخصاً با رویکرد اصلاح گرایانه در حوزه سیاسی کشور انجام شده است.
در این رهگذر اگرچه میرزا فتحعلی آخوندزاده، طالبوف تبریزی، میرزا ملکم خان یا میرزا آقا خان کرمانی و... به عنوان چهره های فکری جریان تجددخواهی در ایران صاحب نام شده اند.
اما سیاست مردان اصلاح گری همانند شاهزاده عباس میرزا، امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و... نیز نخستین گام های را در رابطه مدرنیزاسیون برداشته اند.

قاضی مرادی با این فرض قرین به واقعیت ساختار کتاب را طراحی کرده است که نقطه آغاز تاریخ تجدد و نوسازی در ایران عصر مشروطه نیست بلکه فصلی مهم و چه بسا مهم ترین فصل از این تاریخ به شمار می رود.
بنابراین می توان گفت کتاب حاضر برای پرداختن به تاریخ نوسازی ایران مهم ترین بخش آن را برگزیده است، فصلی که برخلاف گذشته اقدامات اصلاح گرایانه از جنبه فردی و نظری آن خارج شده و شکلی جمعی و عملی تر پیدا می کند. و در عصر مشروطه سطح بلوغ فکری مردم به حدی رسیده است.که برای به سرانجام رساندن این اقدامات اصلاح گرایانه به لحاظ اجتماعی نیز وارد میدان شوند و حتی بعد از به توپ بسته شدن مجلس و تحکیم استبداد محمدعلی شاهی به مدد مجاهدانی بیایند که بساط استبداد محمدعلی شاه را برچیده و او را از کشور بیرون راندند.

کتاب نوسازی سیاسی در عصر مشروطه در دو فصل نوشته شده است.

فصل نخست برای روشن شدن بحث و تبیین آنچه کتاب قصد پرداختن به آن را دارد، به ماجرای گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد، در جوامع غیرغربی اختصاص یافته است.
در واقع فصل نخست کتاب پروژه نوسازی در جوامع غربی را مورد توجه قرار داده و افقی از آنچه دیگر کشورها به هنگام نوسازی در پیش رو داشتند در برابر خواننده قرار دهد.

در بخش دوم کتاب که بخش اصلی کتاب محسوب می شود، قاضی مرادی به سراغ جامعه ایران می آید و می کوشد اندیشه و عمل گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را در عصر مشروطه مورد توجه قرار دهد.

منبع: الف کتاب (alef.ir/book)
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
اخبار مرتبط
بازدیدهای اخیر شما