85,000
تومان
10 ٪
76,500
تومان
افزودن به سبد خرید

خدا و دین در رویکردی اومانیستی

دسته بندی: مبانی فکری فلسفی صهیونیسم و استکبار بین المللی

ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نویسنده: مریم صانع پور

ویراستار:

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1388

تعداد صفحات: 280

1
فروش پیامکی این محصول
گزیده ای از کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

گزیده ای از کتاب

در عصر کنونی که از طرفی تعامل فرهنگ ها با یکدیگر اجتناب ناپذیر و از طرف دیگر، نفوذ فرهنگ غربی در فرهنگ جهانی غیرقابل انکار است، بررسی جایگاه مقوله های ارزشی غربی در فرهنگ اسلامی و کشف شأن و ارزش واقعی آن ها ضرورت دارد تا در صورت حقانیت، در جهت بارور کردن عقاید و حیانی استفاده شود. کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی مبنایی است که به تلقی های انسان گرایانه دربارۀ خدا می پردازد و رابطۀ انسان گرایی غربی با خداباوری را بررسی می کند. بنابراین، نخست دربارۀ دیدگاه اومانیستی غرب به اختصار بحث می شود؛ سپس خداشناسی و خداپرستی در نگاه اومانیست های غربی بررسی می گردد و آنگاه هماهنگی یا عدم هماهنگی این تعاریف با تعاریف و حیانی از خدا و خداپرستی تحلیل می شود. به این ترتیب، بخش اوّل به مسایل زیر اختصاص دارد: 1. تعریف انسان گرایی غربی و مفهوم واژۀ «اومانیسم» در دیدگاه غربیان. 2. تعریف خدا و خداپرستی در تفکر غربی و رابطۀ آن با تعریف و حیانی خدا و خداپرستی. 3. ملاحظه نسبت صور مختلف اومانیسم با صور مختلف خداپرستی و آثار آن در تاریخ فلسفه و کلام غرب. 4. نقد تلقی های مختلف اومانیستی از مسئلۀ خدا. و مسائل بخش دوم عبارت است از: 1. رابطۀ اسلام با انسان محوری. 2. تعریف مستشرقان غربی از اومانیسم اسلامی.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام