بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. مباحث نظری دین، کلام و کلام جدید (5)
  4. منطق فهم دین: دیباچه واره ای بر روش شناسی اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی
  • منطق فهم دین: دیباچه واره ای بر روش شناسی اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی

منطق فهم دین: دیباچه واره ای بر روش شناسی اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نویسنده : علی اکبر رشاد

سال نشر : 1389

تعداد صفحات : 415

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 3488610003022
17,000 15,300 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

منطق کشف گزاره ها و آموزه های دینی که اکنون به صورت دانشی نو با عنوان «منطق فهم دین» سامان یافته است، حاصل افزون بر پنج هزار ساعت تأمل، تحقیق و تدریس استاد علی اکبر رشاد است. نتایج این طرح علمی، علاوه بر آنکه در برخی نشست های داخلی مورد بحث و نقد قرار گرفته، گاه در کنفرانس های علمی برون مرزی نیز ارایه شده، و بخش هایی از آن نیز در مراکز دانشگاهی و حوزوی، تدریس شده یا در قالب رساله های ارشد و دکترا و سطح چهار، تحت هدایت ایشان تفصیل یافته است. «منطق اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی» نخستین طرح از زمره تحقیقات کلیدی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که از سال 1379 توسط استاد علی اکبر رشاد آغاز شده و تا کنون ادامه یافته است. این کتاب در صدد است دستگاه یا دانشواره ای روشگانی کامل و کارآمد، جامع و روزآمدی را برای فهم دین ارایه نماید. اثر حاضر که در هفت بخش سامان یافته است مشتمل بر پاره ای از یافته های تحقیق منطق کشف گزاره ها و آموزه های دینی است. بخش های این اثر حاوی نقدها و نوآوری های ارزشمندی در ساحات گوناگون دین پژوهی و معرفت دینی، و روش کشف و استنباط گزاره ها و آموزه های دینی است، نقد ساختاری و کارکردی اصول فقه رایج، نقد نظریه قرائت پذیرانگاری دین، نقد انگاره تأثیر مطلق انتظارات و پیش گمانه ها بر فهم آدمی بر متون دینی، نقد یگانه انگاری عقل و فطرت، نقد حجیت مستقل اجماع به مثابه مدرک کشف آموزه های دینی، نقد تعاریف رایج سنت، نقد اطلاق «ظنی الدلاله بودن کتاب، و قطعی الدلاله و ظنی السند بودن سنت»، نقد نظریه های زبان قرآن بخشی از نقدهای طرح شده در خلال تحقیق است. ارائه نظریه ای جدید در باب فرایند و ساز و کار تکون و تطور معرفت دینی که می تواند نظریه مبنای منطق فهم دین پیشنهادی محقق و کانون اصلی نظرات وی در این کتاب قلمداد شود. ارائه تعاریف دقیق و تازه ای برای برخی مفاهیم اساسی حوزوی، ارائه ساختاری جامع برای فلسفه دین، و فلسفه معرفت دینی(به عنوان دانش جدید)، اقامه برخی ادله جدید برای اثبات فطرت مندی انسان و فطرت نمونی دین، پیشنهاد فطرت به مثابه دال دینی در عرض دیگر منابع، ارائه تقسیماتی کسترده از انواع قول و فعل صادر از معصوم و طبقه بندی کلام و کردار معصوم به تشریعی و تدبیری، پیشنهاد تعریف و تلقی جدیدی از سنت تشریعی، طرح تبیین و تلقی تازه ای در باب مناشی و مبانی حجیت سنت قولی و سنت فعلی پیشنهاد تقریری متفاوت با نظرات رایج در ماهیت و مبادی فعل ارادی، نمونه ای از نکات و نظرات جدید مطرح در خلال بخش های اثر است. سامان دهی و بکارگیری روش هایی مانند «نقد متن» و «بازکاوی تطبیقی ظروف صدور» و سایر اسلوب ها در وثاقت سنجی حدیث (علاوه بر کاربرد روش «سندشناختی» برای احراز صدور)، و اکتفا نکردن به «روش فهم لفظی» در دلالت پژوهی و فهم معنای سنت، بلکه لزوم سازمان دهی و کاربرد روش های دیگری مانند «روش مبناشناختی»، «شیوه محیط شناختی صدور»، «اسلوب موضوع شناختی» و «روش نگرش تطبیقی انتقادی» برای فهم سنت پیشنهادهای دیگر محقق در زمینه روش احراز صدور و صحت و ابراز معنا و تفسیر سنت تشریعی است.

این کتاب اولین دفتر از تحقیق منطق اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی است که امید می رود دفتر دوم تحت عنوان نظریه ابتناء به زودی به بازار نشر عرضه گردد.

این کتاب از یک مقدمه و هفت بخش تشکیل شده است:

*1.بخش یکم: چهار دانش جدید: ضرورت، تعریف و ترابظ آنها
درآمد:بایستگی نوآوری در دین پژوهی
فصل یکم: فلسفه دین
فصل دوم: منطق فهم دین
فصل سوم: فلسفه منطق فهم دین
فصل چهارم: فلسفه معرفت دینی
فصل پنجم: تمایزهای منطق فهم دین و فلسفه معرفت دینی

*2.بخش دوم: نظریه ابتناء (بر ساختگی تکون و تطور معرفت دینی بر تأثیر تعامل متناوب-متداوم مبادی خمسه)
فصل یکم: اصل نخست
فصل دوم: اصل دوم نظریه
فصل سوم: اصل سوم نظریه
فصل چهارم: اصل چهارم نظریه

*3.بخش سوم: اجتهاد گرایی و قرائت پذیر انگاری
درآمد
فصل یکم: مفهوم شناسی
فصل دوم: مقارنه بین دونظریه
فصل سوم: نقد اجمالی نظریه قرائت پذیری دین

*.بخش چهارم: فطرت ، به مثابه دالّ دینی
درآ»د
فصل اول: تعریف فطرت
فصل دوم: تفاوت و تمایز عقل و فطرت
فصل سوم: دلایل فطرت مندی آدمی و فطرن نمونی دین
فصل چهارم: گستره کارکرد فطرت
فصل پنجم: ساختار تفصیلی تحقیق «فطرت به مثابه دال دینی»

*5.بخش پنجم: گستره کاربردد و کارکرد عقل در تفهم و تحقق دین
فصل اول: کاردکردهای عام عقل، د رکشف و کاربرد دین
فصل دوم: کارکردهای خاص عقل در تحقیق و تحقق هریک از حوزه های دین
فصل سوم: ساختار فصول تحقیق تفصیلی کارکرد و کاربردهای عقل در باب دین
*6.بخش ششم: نهادهای راهنمای فهم قرآن
درآمد
فصل یکم: تعریف نهادهای راهنمای فهم
فصل دوم: نهاد یکم، وحیانیت قرآن
فصل سوم: نهاد دوم - هدایت مآلی قرآن
فصل چهارم: نهاد سوم، هویت عقلایی ساخت عمومی زبان قرآن
فصل پنجم: نهاد چهارم - فطرت نمونی آموزه های قرآن
فصل ششم: نهاد پنجم - حکیمانگی و معقولیت قرآن

*7.بخش هفتم:
درآمد: کلیات
فصل یکم: تعریف سنت
فصل دوم: سنت فعلی
فصل سوم: روش شناسی احراز سنت
فصل چهارم: روش شناسی ابراز معنای سنت
فصل پنجم: ساختار تفصیلی سنت شناسی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط