140,000
تومان
10 ٪
126,000
تومان
افزودن به سبد خرید

بررسی فقهی - حقوقی جرم براندازی

دسته بندی: حقوق

ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نویسنده: حسین آقابابایی

شاعر:

ویراستار:

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1387

تعداد صفحات: 462

1
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

کتاب بررسی فقهی- حقوقی جرم براندازی در سه بخش تنظیم شده است.

در بخش اول با عنوان «مبانی جرم انگاری براندازی» مطالب در سه فصل ارایه شده است.
فصل اول به واژه شناسی و درآمدی عمومی بر جرم انگاری اختصاص یافته و ضمن آشنایی با ایدئولوژی های مبنای نظام های سیاسی، نقش آن ها در میزان و کیفیت دخالت دولت در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تحت عنوان فلسفه سیاسی و جرم انگاری براندازی، تأثیرات دیدگاه های فلسفی بر جرایم علیه حکومت و قیام و شورش علیه حاکمان تحلیل شده است. در فصل سوم با عنوان فقه سیاسی و جرم انگاری براندازی به گفتمان غالب فقهی در خصوص تعامل حکومت با شهروندان و تأثیر بعضی مذاهب و مکاتب فقهی بر جرم انگاری براندازی به طور موردی اشاره شده و در نهایت نوع تعامل فقیهان با حاکمان و نقش آن ها در تعدیل و قانونمند شدن کیفر و مجازات براندازی بحث شده است.

بخش دوم به بررسی «ارکان جرم براندازی» در نظام حقوقی ایران اختصاص دارد.
در فصل اول آن به مستندات شرعی و فقهی این بحث در حقوق اسلام و تحولات تاریخی و قوانین و مقررات راجع به براندازی در حقوق ایران اشاره شده است. در فصل دوم به مباحث مهمی همچون سیاسی و یا عمومی بودن جرم براندازی، عادی یا سازمان یافته بودن آن و مدل های براندازی و سایر مباحث راجع به رفتار مجرمانه در تحقق جرم براندازی و تأثیر محارب دانستن برادازان بر رکن معنوی جرم در حقوق ایران اشاره شده است.

بخش سوم این کتاب به «آیین دادرسی و پاسخ های نظام کیفری به جرم براندازی» اختصاص دارد. در فصل اول این بخش، آیین دادرسی این جرم از جهت مراجع کشف و تعقیب و محاکم قضایی صالح مورد بحث قرار گرفته و در ضمن مبحث راجع به تضمینات دادرسی به مطالعه مسائل مربوط به حق دفاع و بازداشت موقت و شیوه دادرسی عادلانه در خصوص متهمین به براندازی پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی پاسخ های نظام کیفری به جرم براندازی پرداخته شده است. در فصل سوم نیز اقدامات ارفاقی و تعدیل کننده در خصوص جرم براندازی در نظام حقوقی ایران مطالعه و بررسی شده است و با پیش فرض سیاسی بودن جرم براندازی، به اقدامات ارفاقی راجع به متهمین به براندازی و یا محکومین ناشی از این جرم اشاره شده است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام