بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن (دوره پنج جلدی)

ناشر : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

نویسنده : سید میرتقی حسینی گرگانی

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 2816

معرفی کتاب

نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن، کتابی 5 جلدی است که از این تعداد یک مجلد در سال 1392و چهار جلد نیز سال 1393منتشر شده است.
مجموعه حاضر، رویکردی تطبیقی در مورد مسایل مربوط به اصول فقه شیعه و مذاهب اربعه اهل سنت است. در این اثر دیدگاه های اصولی برخی از اصولیان شیعه و اهل سنت با هم مقایسه شده و مبانی و مصادر اجتهاد از منظر آنان با یکدیگر تطبیق شده است. نویسنده تمامی قواعد اصولی مذاهب مختلف شیعه و اهل سنت را گردآوری کرده و ادله و مبانی مربوط به هر یک از این قواعد را بررسی نموده و نقد و انتقاداتی که این مذاهب نسبت به هم در این زمینه وارد نمودند را نیز منعکس کرده است. وی در همین راستا به معرفی برخی از اصولیان شیعه و سنی و کتاب های اصولی آنان پرداخته و موضوعات اصولی مطرح شده در این کتاب ها را نیز بررسی نموده و فرایند تدوین مسایل اصولی در آن ها و اختلاف روش شناسی مباحث اصولی در این کتب را نیز مورد بحث و بررسی اجمالی قرار داده است. بررسی معنای حکم شرعی نزد اصولیان شیعه و اهل سنت، مصادر اجتهاد و استنباط نزد آن ها، اقسام حکم از دیدگاه آنان، بیان مفهوم و مصادیق عام و خاص و مطلق و مقید نزد آنان، حقیقت و مجاز، حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه، مجمل و مبین، اقسام دلالت و مفاهیم، دلالت صیغه و هیئت امر و نهی و برخی دیگر از مباحث مربوط به الفاظ با رویکردی تطبیقی از اصلی ترین مسایل مطرح شده در این نوشتار است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط