بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

ضوابط الرضاع (دوره دو جلدی)

معرفی کتاب

موضوع جلد اول ، بررسی فقهی احکام شیر دادن به فرزند اعم از فرزند خود و دیگران از منظر فقه امامیه است. در این اثر ابتدا به بحث در مورد احکام محرمیت و معرفی انواع محارم پرداخته شده و پس از آن ارتباط این موضوع با احکام رضاع که یکی از موجبات محرمیت است، تبیین شده است. آنگاه حکم حرمت و جواز شیر دادن به افراد مختلف را از لحاظ ازدواج کردن با آنان به صورت استدلالی بر اساس ادله و روایات مورد بحث و بررسی فقهی قرار گرفته است. نویسنده به تفکیک موارد حرمت شیر دادن را از لحاظ نسبی و سببی بیان نموده و مسایل شرعی مربوط به شیر دادن به فرزند توسط عمه، خاله، مادربزرگ، مادرخانم و دختر و نیز تکلیف فرزندی که از این افراد شیر خورده است را بررسی نموده است. در بخش دیگری از کتاب به بحث در مورد اجرت شیر دادن و شرایط زنان اجیر در این زمینه پرداخته شده و احکام رضاع در مورد کنیز و ضوابط بهره بردن از وی در فرض مذکور بیان شده است. نویسنده همچنین به حکم شرعی شیر خوردن افراد مسن از افراد کوچک تر از خود اشاره نموده و ادله فقهی مربط به آن را نیز بیان نموده است.

موضوع جلد دوم، بررسی ابعاد فقهی رضاع و شیر دادن زن به فرزند خویش و فرزندان دیگران و نیز انعکاس دیدگاه های فقهای امامیه در این زمینه است. در ابتدای کتاب حاضر به تبیین نصاب رضاع و معیار حرمت و جواز در آن پرداخته شده و کلیه فروعات فقهی مربوط به آن بررسی شده است. نویسنده در این زمینه به حقوق زنان شیره اشاره نموده و حکم شیر خوردن از زن زناکار و زنی که با وطی شبهه حامله شده و به فرزندی شیر داده است را بررسی نموده و احکام ازدواج دختران و پسران محرم به وسیله رضاع، حکم انکار رضاعت، حق الناس و حق الله در این مسأله و سایر احکام وضعی و تکلیفی مربوط به رضاع را بر اساس قواعد فقه امامیه تبیین کرده است. وی در ادامه به احکام اثبات رضاع به وسیله شهادت دادن، حکم شیر خوردن از زنان کافره و نیز کیفیت سقوط حق رضاعت اشاره نموده و ضوابط فقهی مربوط به آن ها را بیان کرده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط