بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

منطق تفسیر قرآن (دوره پنج جلدی)

معرفی کتاب

مقصود از منطق تفسیر قرآن، مبانی، قواعد، گرایش ها و شیوه تحقیق در تفسیر قرآن است، که مراعات آنها می تواند از خطای مفسران جلوگیری کند. و به عبارت دیگر، قواعد و ضوابط و روشهای استنباط از قرآن کریم است، که راه برداشت صحیح از قرآن را به مفسر می آموزد.
فلهذا:

جلد اول مجموعه حاضر باهدف، تبیین مبانی و پیش فرض های تفسیر و شرایط مفسر و همچنین توضیح قواعد اختصاصی تفسیر و قواعد مشترک تفسیر و علوم دیگر به همراه نقد و بررسی مختصر دیدگاه ها در موارد فوق و سامان دهی مبانی و قواعد تفسیر در قالب آموزشی به رشته تحریر درآمده است.
و از جمله ویژگی های متن، ارائه مطالب متناسب با متن آموزشی و استفاده از قواعد تفسیری که در کتب اهل سنت مطرح شده و بومی سازی آنها با توجه به مبانی فکری شیعی می توان نام برد.

جلد دوم برآن است که روشهای کاربردی در تفسیر قرآن و گرایش های مفسران را دسته بندی و تحلیل کند تا منطق تفسیر قرآن را روشن سازد. کتاب حاضر به نحوی تدوین شده است که برای تدریس، مناسب و زودیاب باشد و قرآن پژوهان را روشمند سازد و به تفکر و تأمل و تحقیق وادارد.
این کتاب برای تدریس در سطح کارشناسی ارشد در 12بخش تنظیم شده است که از ویژگی های آن موارد زیر را می توان نام برد:
1.بررسی تعریف واژه ها ، روشها ، گرایشها و مناهج، مکاتب و مذاهب تفسیری ذر یک درس مستقل به طوری که خواننده را با دیدگاه های مختلف آشنا میسازد.
2.جداسازی مباحث روش های تفسیری که بر اساس منابع تفسیر شکل گرفته است.
3.ارائه مطالب به صورت درس های آموزشی و سامان مند.
4.از آنجا که این کتاب بارها آزمایش شده و چندین دوره در رشته تخصص تفسیر تدریس شده است، متنی تجربه شده است.
از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب موضوعات زیر است:
تاریخچه روشها و گرایش های تفسیری - روش تفسیر قرآن به قرآن - روش تفسیر روایی قرآن - روش تفسیر عقلی و اجتهادی - روش تفسیر علمی قرآن - روش تفسیر اشاری - روش تفسیر به رأی - روش تفسیر جامع و کامل - گرایش های تفسیری - تفسیر قرآن و هرمنوتیک - تفسیر موضوعی

سومین جلد از مجموعه منطق تفسیر قرآن، هدف آن تبیین روش های تحقیق خاص تفسیر و علوم قرآن است. هم چنین توضیح اجمالی روش های تحقیق مشترک تفسیر و علوم دیگر، نقد و بررسی دیدگاه ها در مورد روش تحقیق تفسیر و نیز ساماندهی روش های تحقیق مطالعات قرآنی در قالب آموزشی را هم می توان از اهداف آن مطرح کرد.
سرفصل های مهم جلد سوم عبارتند از:
مفهوم شناسی منطق تفسیر - ضروت طراحی روش تحقیق خاص برای تفسیر - روش های تحقیق عمومی و اختصاصی - روش های پژوهش در تفسیر - روش های پژوهش در علوم قرآن - روش تحقیق در منطق فهم قرآن - روش های مطالعات قرآنی مستشرقان - بهداشت پژوهش - پژوهش نگاری.

چهارمین جلد از منطق تفسیر قرآن ، هدف آن، تبیین مباحث جدید تفسیر و علوم قرآن (فلسفه تفسیر) می باشد. هم چنین نقد و بررسی گذرای دیدگاه ها در موارد فوق و ساماندهی مباحث جدید تفسیر در قالب کتاب آموزشی را می توان از اهداف آن نام برد.
برخی از مباحث مطرح شده در جلد چهارم عبارتند از:
قرآن و فرهنگ زمانه - زبان قرآن و مباحث مرتبط ، تفسیر قرآن و هرمنوتیک.

پنجمین جلد از مجموعه منطق تفسیر در آن مطالب زیر ارائه شده است:
مفهوم شناسی علم و اقسام آن - قلمرو قرآن و علوم - رابطه قرآن و علم - تعارض ظاهری قرآن و علم و راهکارها - اقسام و ضوابط مباحث میان رشته ای قرآن و علوم - تاریخچه تفسیر علمی قرآن - دیدگاه ها و دلایل موافقان و مخالفان - قرآن و علوم طبیعی - قرآن و علوم انسانی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط