بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران (دوره دو جلدی)

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده : سید علی علوی

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 892

معرفی کتاب

کتاب «تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران» در دو جلد منتشر شده است. این کتاب نگاهی به نهادهای حکومتی، اداری، مالی، سیاسی و بخش های مختلف نظام سیاسی از دوره هخامنشیان تا پایان دوره قاجار دارد و تاریخ تحولات سیاسی را در این دو حکومت بررسی می کند.

جلد نخست کتاب «تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران» (از عصر هخامنشیان تا پایان دوره اول حکومت بنی العباس) در سه بخش و 11 فصل تدوین شده است. بخش های کتاب با نام های «تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران پیش از اسلام»، «تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران پس از اسلام» و «حکومت موروثی خلفا یا (دوره سلطنت عرب)» در فصل های مختلف تقسیم بندی شده اند.
فصل های کتاب دوره های مختلف تاریخی ایران شامل، هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان، ساسانیان، دوره زعامت رسول اسلام (ص)، حوادث سیاسی پس از رحلت، دوران حکومت ابوبکر، دوره عمر، خلافت عثمان، امویان و در نهایت عهد خلفای عباسی را بررسی می کند.

جلد دوم کتاب «تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران» (از دوره تشکیل حکومت امرا و سلاطین ایرانی تا پایان عصر قاجار) را دربرمی گیرد که در سه بخش و هشت فصل نوشته شده است.
بخش های جلد دوم کتاب با عنوان های «تحولات سیاسی و اداری در دوره حکومت امرا و سلاطین ایرانی»، «تحولات سیاسی و اداری دو دوره سلاطین ترک تبار» و «تحولات سیاسی و اداری در دوره سلاطین ایرانی»، همچنین دوره های حکومت حکام ایرانی (طاهریان، صفاریان و سامانیان)، حکومت شیعی آل بویه (دیالمه)، غزنویان و سلجوقیان، حکومت مغولان، صفویان، افشاریه و زندیه و در نهایت حکومت قاجار را بررسی می کند و فصل آخر کتاب نیز به «سخن پایانی» اختصاص دارد.

از صدر اسلام تا دوره خلیفه دوم بخش بزرگی از ایران زیر حکومت اعراب بود. این مساله تا پایان دوره نخست خلافت بنی عباس و مامون ادامه داشت. با روی کار آمدن حکومت طاهریان (نخستین حکومت ایرانی پس از اسلام) بار دیگر دستگاه سیاسی و اداری ایران مستقل از اعراب شد.
حکومت های ایرانی پس از اسلام تا دوره سلجوقیان، مانند علویان طبرستان، صفاریان، دیالمه آل بویه و آل زیار معمولا بر بخش هایی از این سرزمین حکومت می کردند، بنابراین ساختار حکومتی پیچیده ای نداشتند و در کتاب به آن ها اشاره کوتاهی شده است.

سیدعلی علوی متولد سال 1329 در لار استان فارس و دارای دکترای مدیریت رفتار سازمانی است و در دانشگاه امام صادق(ع) تدریس می کند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط