196,500
تومان
9 ٪
176,900
تومان
افزودن به سبد خرید

نظریه سازمان: نگاه ها و چالش ها - جلد دوم

دسته بندی: مدیریت، برنامه ریزی و کار

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: جان مکولی

سال نشر: 1389

تعداد صفحات: 376

1
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

کتاب حاضر با ارائه نوعی واکاوی ساختاریافته، رویکردهای مختلف به نظریه سازمان از سرچشمه های نخستین آنها تا تازه ترین مباحث، به منظور توسعه نظریه مدیریت و رهبری بر مبنای پیش فرض های هستی شناسی و شناخت شناسی به چالش کشیده شده و نیمه تاریک سازمان را آشکار می سازد، که به منظور بازتعریف سازمان علاوه بر بررسی ماهیت و پیچیدگی نظریه سازمان، واکاوی نظریه های مدرنیست، شکل گیری نظریه های نومدرنیست، فلسفه های پست مدرن و نظریه سازمان به عنوان ابزار درک عمیق از سازمان، پیوند نظریه های مدیریت با نظریه سازمان و روندهای نوظهور در نظریه سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. جلد دوم مجموعه حاضر، فصول ششم تا دهم کتاب را تشکیل داده است. فصل ششم با عنوان «پست مدرنیسم به منزله یک فلسفه: چالش واپسین نظریه سازمان؟»، در چهار بخش به واکاوی پست مدرنیسم پرداخته شده است. اولین بخش به بررسی شکل گیری پست مدرنیسم پرداخته، عناصـر اصلـی آن را بر می شمرد و آن را از مدرنیسم متمایز می سازد. بخش دوم به بررسی کار سه تن از متفکرین اصلی یا «سه گانگان مقدس» پست مدرنیسم می پردازد. در این راستا ابتدا نظری به ژاک دریدا و کار او در مـورد چرخـش زبان شـناختـی و شالوده شکنی؛ سپس به ژان فرانسوا لیوتارد و نظر وی در ردّ فراروایت؛ و نهایتاً میشل فوکو و کار وی در مورد قدرت، دانش و گفتمان می پردازد. در بخش سوم در مورد فرهنگ سازمانی بحث می نماید. و در بخش چهارم چالش های پست مدرنیسم برای آینده نظریه سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل هفتم با عنوان «نظریه سازمان بازاندیشانه: نمادها، معانی و تفسیرها»، به ترتیب به بررسی مباحث زیر می پردازد. تعریف نظریه سازمان «بازاندیشانه»، مقایسه و مقابله نحله های مختلف نظریه سازمان تفسیری بازاندیشانه از حیث اندیشه ورزی آن ها در مورد نحوه معنابخشی اعضای سازمان به زندگی های کاری شان، بحث در مورد شیوه هایی که افراد بدان طریق خود را در سازمان تعریف می کنند، ارزیابی بینش های ارایه شده این نظریه ها در مورد شیوه هایی که افراد و گروه ها بدان طریق هویت هایشان را شکل می دهند، بررسی این که این نظریه های متفاوت به چه نحو درک ما را از فرهنگ سازمانی غنا می بخشند، واکاوی این که این نظریه ها چگونه فهم ما از سازمان ها را به چالش می کشند. فصل هشتم با عنوان «نظریه سازمان انعکاسی: نظریه انتقادی و روان کاوی؟»، به بحث و بررسی در توسعه فهم رویکردهای اصطلاحاً انعکاسی به سازمان ها پرداخته است. بر همین اساس این فصل به مباحث می پردازد: واکاوی سیر تطور نظریه انتقادی به عنوان نگاهی چالش برانگیز در نظریه سازمان، واکاوی سیر تطور روان کاوی به عنوان نگاهی چالش برانگیز در نظریه سازمان، بررسی شیوه های که بدان طریق نظریه انتقادی و روان کاوی در کنار یکدیگر، بینش هایی انعکاسی در مورد ماهیت سازمان ها ایجاد می کنند، بحث در این مورد که چگونه نظریه انتقادی و روان کاوی فهم ما از رابطه سازمان و جامعه را به چالش می کشند، بحث در این مورد که نظریه انتقادی و روان کاوی به چه نحو، فرد، گروه و سازمان را به چالش می کشند، بحث در مورد نگاه های چالش گر نظریه انتقادی و روان کاوی نسبت به فرهنگ سازمان، واکاوی نگاه های چالشی نظریه انتقادی و روان کاوی برای طراحی سازمانی، و بحث در این مورد که نظریه انتقادی و روان کاوی چگونه فهم ما از رهبری و مدیریت را به چالش می کشند. فصل نهم با عنوان «سیر تطور مدیریت از منظر نظریه سازمان مدرنیست»، در مورد مباحث زیر بحث می نماید: ارائه شرحی تاریخی در مورد ریشه ها و سیر پدید آمدن مدیران به عنوان یک گروه اجتماعی مشخص و مدیریت به عنوان یک کارکرد مجزا و سلسله مراتبی در تقسیم کارهای سازمانی، تشریح تز مدیریت گرایان و تفاسیر نظری مختلف از این روند سازمانی، تشریح شکل گیری و توسعه «مدیریت گرایی جدید» و برشمردن مشخصاًت مهم آن، تحلیل رواج مدیریت گرایی جدید در محیط کار و بررسی تحولات اخیر اثرگذار بر نظریه سازمان موج نو، واکاوی پایه های نظری دفاعیه اقتصادی از دموکراسی سازمانی به عنوان چالشی بالقوه برای مدیریت گرایی. فصل دهم با عنوان «نگاه ها و چالش ها»، در مورد مباحث زیر بحث کرده است: طرح مختصر موضوعات بحث انگیز محوری هر یک از فصول، واکاوی دیدگاه مفسران در مورد وضعیت رشته، تأمل در مورد بحث هم مقیاسی و ناهم مقیاسی پاردایم ها، اندیشه ورزی در مورد بحث استفاده علمی از نظریه سازمان، برشمردن روندها و جهت گیری های آتی ممکن نظریه سازمان.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام