207,000
تومان
10 ٪
186,300
تومان
افزودن به سبد خرید

تئوری التزام سیاسی: عضویت، تعهد و میثاقهای اجتماعی

دسته بندی: علوم سیاسی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: مارگارت گیلبرت

شاعر:

ویراستار:

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1390

تعداد صفحات: 414

فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

کتاب حاضر مسئله عضویت را مورد کنکاش و بررسی قرار داده است و به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر می باشد: آیا عضویت در یک جامعه سیاسی به خودی خود، به وجود آورنده التزامات جهت حمایت از نهادهای سیاسی آن جامعه است؟ به طور خلاصه، آیا التزامات سیاسی وجود دارند؟ این کتاب ارایه کننده برداشتی از جامعه سیاسی است که براساس عضویت اعضای آن تشکیل شده است و در آن هر کدام در مقابل یکدیگر ملتزم هستند که از نهادهای سیاسی آن حمایت به عمل آورند. این موضوع نه تنها دارای نتایج و عواقبی برای دنیای فعلی است بلکه برای دنیا آنگونه که می باشد نیز نتایجی را در بر دارد. هدف عمده این کتاب استدلال و بذل توجه به التزامات برخواسته از تعهد مشترک است و به کسانی که به التزامات در بستر زندگی سیاسی قرار دارند توصیه می کند که برداشتی به شکل خاص از التزامات داشته باشند. اگر این کتاب کمک کند که التزامات تعهد مشترک ـ و خود تعهد مشترک ـ را بر روی نقشه فلسفه سیاسی معاصر قرار دهد. به نظر اگر چنین چیزی محقق شود این یک پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد بود. هرچه که نتیجه گیری نهایی فرد در مورد التزامات باشد در هر مورد و موقعیت عملی لازم است که افراد از همه احتمالات آگاهی داشته باشند.

کتاب از سه بخش؛ در قالب دوازده فصل منتشر شده است.

بخش اول با عنوان «مسئله مرکزی التزام سیاسی»؛ فصل های اول تا پنجم کتاب حاضر را تشکیل داده اند.
فصل اول با عنوان «مسئله عضویت»؛ ارایه کننده مسئله ای است که در واقع تاکید اصلی این کتاب می باشد. این فصل به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول تبیین اولیه برخی از واژگان بسیار مهم ارایه می گردد. و قسمت دوم به تمایز این مسئله با تعداد دیگری از مسایل که در ادبیات فلسفه سیاسی مطرحند، پرداخته شده است.
فصل دوم با عنوان «التزامات : نکات اولیه»؛ این فصل با ویژگی های عمومی طبقه عمده ای از التزامات که دغدغه اصلی این کتاب است آغاز می شود. در واقع اهمیت عملی التزامات سیاسی این ویژگی ها را به آن اعطا می کند. بنابراین انواع مهم التزامات در اینجا مورد بحث قرار می گیرند : که برخی اوقات تحت عنوان "التزامات دستوری" از آنها یاد می شود. سرانجام به نوعی از التزامات اشاره می گردد که اصلاً جنبه کلی ندارد.
فصل سوم با عنوان «دنبال جویی تئوری التزام سیاسی»؛ اعلام می دارد که برای اهداف فعلی تئوری التزام سیاسی یک راه حل مستدل اثباتی برای مسئله عضویت محسوب می شود. نویسنده در این فصل پیشنهاد می کند که یک تئوری رضایتمندانه از التزام سیاسی دارای یکسری از معیارهای مشخص است و تلاش کرده است که با جزئیات بیشتری آن را توضیح دهد.
فصل چهارم با عنوان «تئوری قرارداد عملی: جاذبه­ ها»؛ نگارنده به دنبال بررسی بهترین تئوری جامعه سیاسی و التزام سیاسی است که آن را تئوری قرارداد عملی نام نهاده است و دلایل آن را نیز ذکر کرده است. این تئوری دارای جاذبه های مختص به خود است که در راستای حل مسئله عضویت عمل می نماید. این نکته ها اهداف جالبی را برای نظریه پردازان فراهم می آورد. در حالیکه جاذبه های تئوری قرارداد عملی حفظ می شود اما در همین حال کوشش می شود تا مسایل مربوط به آن حل شود.
فصل پنجم با عنوان «اعتراضات نسبت به تئوری قرارداد عملی»؛ اعلام می نماید که تئوری قرارداد عملی از جهات مختلفی مورد حمله قرار گرفته است. و معمولاً دو نوع اعتراض استاندارد علیه آن مطرح می شود. این موارد عمدتاً اغلب انتقادهایی است که مطرح شده اند که اصطلاحاً آنها را اعتراض عدم- توافق و اعتراض عدم – التزام می نامند. فصل توضیح می دهد که چرا اعتراض عدم ـ توافق باعث می شود تا تئوری قرارداد عملی به عنوان یک بدیل حداقلی برای حل مسئله عضویت دیده شود. سپس پیشنهاد می کند که با اعتراض عدم ـ التزام مواجهه نمود. پس از ذکر تعدادی از سایر اعتراضات که نسبت به تئوری قرارداد عملی مطرح می شود به طور خلاصه برخی از پیشنهادات بدیل مطرح می شود که شناسایی ذهنی و ارتباطات را میسر می سازد و استدلال می شود که پس از فرموله شدن بحث باز هم بسیاری از سوالات مطرح خواهند شد.

بخش دوم با عنوان «جوامع، عضویت و التزام»؛ به بررسی برداشت گروه های اجتماعی می پردازد که پشت سر حل ایجابی نویسنده نسبت به مسئله عضویت قرار دارند. این برداشت به وسیله ارجاع به گروه ساخته نشده و کوچک توسعه داده می شود که به طور نسبی گذر است.
فصل ششم تا هشتم کتاب حاضر را محتوای بخش دوم کتاب است.
فصل ششم با عنوان «گروه­های اجتماعی: آغاز با کوچک»؛ به تبیین راجع به مفهوم جامعه سیاسی آغاز شده و با تاکید اولیه بر روی جامعه و سپس بر روی ایده گروه اجتماعی ادامه بحث می دهد.
فصل هفتم با عنوان «تعهد مشترک و التزام»؛ برداشتی مفهومی از موضوع تعهد مشترک ارایه می کند که با بحث نوع تعهد مورد نظر آغاز می شود. سپس این موضوع مورد استدلال قرار می گیرد که طرف های تعهد مشترک دارای التزامات متقابل نسبت به یکدیگر هستند. اینها همان التزامات دستوری هستند. شاید در اینجا نوع اصلی چنین التزاماتی مطرح باشد. در بخش آخر این فصل بحث و برداشت نویسنده از اقدام با یکدیگر ارایه شده است.
فصل هشتم با عنوان «جوامع به عنوان موضوعات جمعی»؛ در خصوص دفاع از برداشت گروه های اجتماعی به مثابه موضوعات جمعی به طور خلاصه مطالبی را مطرح می کند. نوع ویژه گروه اجتماعی مورد نظر در این کتاب یک جامعه است. که حداقل یک جامعه نسبتاً بزرگ است که در برگیرنده تعدادی از گروه های کوچکتر اجتماعی می باشد. بحث نویسنده در برگیرنده استدلالات گوناگونی است در همه آنها تلاش می شود تا نشان داده شود که گروه های اجتماعی به مثابه موضوعات جمعی هستند و همه می توانند در ساختار اندیشه عمومی درباره گروه های اجتماعی به طور کلی قرار گیرند.

بخش سوم با عنوان «راه حلی نسبت به مسئله عضویت»؛ فصل های نهم تا دوازدهم کتاب حاضر را تشکیل می دهند.
در فصل نهم با عنوان «جوامع سیاسی»؛ نویسنده سه شکل کلی جامعه سیاسی را ارایه می نماید. هر شکلی از قواعد اجتماعی از نوع خاص تشکیل شده است. این سه شکل طیف گسترده ای از اشکال ویژه را تحت پوشش خود قرار می دهد. آنها در برگیرنده یک سلسله مراتب طبیعی هستند از این نظر که فهم آسان ترین شکل آن افراد را قادر می سازد تا اشکال بعدی و پیچیده را متوجه شوند.
فصل دهم با عنوان «بازنگری تئوری قرارداد اجتماعی»؛ در ابتدا بحث می کند که تئوری قرارداد عملی یک مورد ویژه از تئوری برداشت جمعی است که آن را توضیح می دهد. محور این بحث یک برداشت جمعی از توافقات است. نویسنده به شکل مختصر توضیح می دهد که چرا چنین برداشتی دارای ترجیح است. سپس استدلال می نماید که چه وقتی توافقات به شکل موضوع جمعی فهمیده می شوند.
فصل یازدهم با عنوان «تئوری موضوع جمعی از التزام سیاسی»؛ به تئوری موضوع جمعی از التزام سیاسی برمی گردد و آن را به عنوان یک راه حل نسبت به مسئله عضویت مورد ارزیابی قرار می دهد. این رهیافت در مقابل اهدافی قرار می گیرد که به عنوان یک راه حل در فصل سه مطرح شد. بنابراین با برخی از رهیافت های التزام سیاسی مقایسه و تطبیق می گردد که به آن از لحاظ محتوا و روح شبیه هستند، از جمله یک تئوری که هنوز در این کتاب مورد بحث قرار نگرفته است. رهیافتی که می گوید التزامات سیاسی التزاماتی از نوع بازی جوانمردانه هستند. تعدادی از اعتراضات ممکن است در مقابل تئوری موضوع جمعی مطرح می شوند و پاسخ به اعتراضات نیز ارایه می گردند. اهمیت التزامات سیاسی بنابر این تئوری مورد بحث قرار می گیرند و برخی سئوالات اخلاقی محتوایی مربوط به این التزامات مورد اشاره قرار می گیرند.
فصل دوازدهم با عنوان «خلاصه و چشم انداز»؛ ضمن مرور کلی بر مباحث کتاب به ارائه چشم انداز لازم اقدام نموده است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام