loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

درآمدی نو به منطق نمادین: منطق محمول ها

ناشر دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده پل تیدمن | هاوارد کهین

مترجم رضا اکبری

سال نشر : 1398

تعداد صفحات : 326

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 36788 10003022
50,000 47,500 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

مطالب کتاب حاضر، برگرفته از فصل های هفتم تا سیزدهم کتاب «درآمدی نو به منطق و فلسفه» (ویراست های هشتم و نهم)»، حاوی مباحثی است برای آشنایی مخاطبان با منطق محمول ها می باشد. در این کتاب به بررسی منطق محمول ها یا منطق سورها پرداخته شده است، منطقی که با ساختار درونی جمله های مرکب و ساختار درونی جمله های اتمیک سروکار دارد. منطق محمول ها راهی را در اختیار ما می نهد که با آن می توانیم اعتبار بسیاری از استدلال های معتبر را اثبات کنیم؛ استدلال هایی که نمادین شده ی آن ها در منطق جمله ها غیرمعتبر است.

کتاب فوق در هفت فصل نوشته شده است.

در فصل اول با عنوان «نمادین سازی در منطق محمول ها»، خواننده با نمادهای منطق محمول ها آشنا می شود. فرد، وصف، ثابت وصفی، ثابت شیئی، متغیّر وصفی، متغیّر شیئی، بسط، متغیّر آزاد، متغیّر پابند سور وجودی، دامنة سخن، دامنة مقیّد و دامنة غیرمقیّد از جمله اصطلاحاتی هستند که در این فصل، با آن ها آشنا می شوید. همچنین، نمادین سازی جمله های زبان عُرفی (زبان طبیعی) به زبان منطق جمله ها، از مهمترین مباحثی است که در این فصل، به آن پرداخته می شود.

فصل دوم با عنوان «معناشناسی منطق محمول ها»، در برگیرندة مباحث منطق محمول هاست. در این فصل، خواهید آموخت که اعتبار و عدم اعتبار یک استدلال، و نیز سازگاری و ناسازگاری مجموعه ای از جمله ها به چه معناست و چگونه می توان آن ها را اثبات کرد.

در فصل سوم با عنوان «براهین منطق محمول ها»، با برهان های منطق محمول ها و قاعده های مربوط به برداشتن و افزودن سورها آشنا می شوید. در این فصل، قاعده های حذف سور کلّی، معرّفی سور کلی، حذف سور وجودی، معرّفی سور وجودی، و نقض سور معرّفی خواهند شد. با استفاده از این قاعده ها و قاعده های منطق جمله ها خواهید توانست که برهان هر یک از استدلال های منطق محمول ها را فراهم آورید و به این صورت، اعتبار استدلال ها را در این منطق، اثبات کنید.

فصل چهارم با عنوان «منطق نسبت ها»، به منطق نسبت ها اختصاص دارد. در این فصل، با اصطلاحاتی همچون محمول رابطه ای، سورهای متداخل و نمادین سازی جمله های مشتمل بر محمول های رابطه ای و سورهای متداخل، و مفاهیم زمان و مکان، آشنا می شوید. همچنین در این فصل، کاربرد قواعد محمول ها را در منطق نسبت ها خواهید آموخت. و در پایان، مجموعه ای ساده تر از قاعده های مربوط به سورها معرفی خواهد شد که از قاعده های کم تری نسبت به قاعده های ذکر شده در فصل سوم، برخوردار است.

فصل پنجم با عنوان «مبنای منطقی نهفته در صورت بندی دقیق قواعد مربوط به سورها»، به بحث و بررسی این مورد می پردازد که چرا قاعده های مربوط به سورها، به گونه ای که در فصل سوم و چهارم می خوانید صورت بندی شده است. مباحث این فصل، به خواننده می آموزد که صورت بندی قاعده های مربوط به سورها، جهت جلوگیری از ورود استدلال های غیرمعتبر در نظامِ معرفی شده در این کتاب، بوده است. این فصل دربرگیرندة 18 نوع استدلال است.

فصل ششم با عنوان «درخت های ارزش در منطق محمول ها»، به روش درخت های ارزش در منطق محمول ها اختصاص یافته است. در این فصل می آموزید که چگونه با این روش، می توان اعتبار یا عدم اعتبار استدلال ها و نیز سازگاری یا ناسازگاری مجموعه ای از جمله ها را اثبات کرد.

و در فصل هفتم با عنوان «این همانی و مشکلات فلسفیِ منطق محمول ها»، به منطق این همانی اختصاص دارد. همچنین مباحث مهمی همچون توصیف های خاص، پارادوکس های منطقی، پارادوکس های معنایی و پارادوکس های نحوی، در این فصل، مورد بررسی قرار گرفته است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما