بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. علوم سیاسی (1-15)
  5. موضوعات و رهیافت های سیاست گذاری اجتماعی

موضوعات و رهیافت های سیاست گذاری اجتماعی

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 416

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

هدف محوری این کتاب، بنای پایه ای نظری برای شناخت سیاست گذاری اجتماعی بوده است. این کتاب از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل شده است. مقدمه درباره چیستی سیاست گذاری اجتماعی و رابطه آن با علوم اجتماعی سخن می گوید. در مقدمه پیرامون سرشت سیاست گذاری اجتماعی؛ سیاست گذاری اجتماعی چیست؟؛ سیاست گذاری اجتماعی چه چیزهایی را مورد مطالعه قرار می دهد؟؛ چرا سیاست گذاری اجتماعی مهم است؟؛ سیاست گذاری اجتماعی و رشته های دانشگاهی و مطالعه سیاست گذاری اجتماعی بحث شده است.

بخش نخست درباره رفاه و جامعه است و اساساً به مؤلفه های اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی می پردازد. این قسمت، سیاست گذاری اجتماعی را در یک بافت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به بررسی رابطه میان مسایل و پاسخ ها و سرشت نیاز اجتماعی می پردازد.
این بخش شامل سه فصل زیر می باشد: فصل1. رفاه در جامعه؛ فصل2. مسایل و پاسخ ها ؛ فصل3. نیازها.

دومین بخش کتاب بر روی «سیاست» در سیاست گذاری اجتماعی متمرکز می شود. این قسمت به سرشت سیاست، اندیشه ها و ارزش های سیاسی، خدمات اجتماعی و دولت رفاه نگاه می اندازد. این بخش شامل چهار فصل زیر می باشد: فصل4. سیاست گذاری عمومی ؛ فصل5. اصول و ارزش ها؛ فصل6. استراتژی هایی برای رفاه؛ فصل7. دولت های رفاه.

بخش سوم به طور عمده به اداره امور اجتماعی می پردازد. این قسمت، ساختار خدمات اجتماعی و فرایند اجرا را در سطوح مختلف، مورد توجه قرار داده و ارایه خدمات و تأثیر خدمات بر مردمی که از آنها بهره می برند را به کمند آزمون درمی کشد. این بخش شامل چهر فصل زیر می باشد: فصل8. تمهیدات رفاهی؛ فصل9. ساختار خدمات عمومی؛ فصل10. ارایه خدمات؛ فصل11. دستیابی به خدمات رفاهی.

چهارمین بخش کتاب در ارتباط با روش ها و رهیافت های سیاست گذاری اجتماعی است که به ارزیابی، تحقیق و تحلیل سیاست ها می پردازد. این بخش شامل سه فصل زیر می باشد: فصل12. روش ها و رهیافت های سیاست گذاری اجتماعی؛ فصل13. پژوهش برای سیاست گذاری؛ فصل14. تحلیل سیاست ها .
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط