loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

دیپلماسی عمومی راهبردی و سیاست خارجی آمریکا؛ گسترش نفوذ

5 (1)
خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 36814 10003022
29,000 26,100 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

هدف از نگاشتن این کتاب بررسی پویایی هر دو عامل ـ عقلانی و اقتصادی ـ به عنوان عواملی است که بازنمایی منافع ذی نفعان خارجی را در ایالات متحده را تحت تاثیر خود قرار داده اند، و تحقیق در مورد تاثیر فشارهای ناشی از این بازنمایی بر سیاستگذاری خارجی ایالات متحده است. همچنین ساختار منافع خارجی بازنمایی شده در ایالات متحده و ماهیت تصمیم سازی کنشگران حکومتی ایالات متحده و کنشگران حکومتی در دولت های خارجی و همچنین مشاوران سیاسی ایالات متحده که در جهت منافع ذی نفعان خارجی تلاش می کنند با تمرکز بر هر دو جنبه راهبردی و تاکتیکی دیپلماسی عمومی مورد کاوش قرار گرفته است.

کتاب از سه بخش تشکیل شده است .

در بخش اول با عنوان «دیپلماسی عمومی راهبردی»، موضوعات سیستمی که در آن کارگزاران خارجی خدمات خود را ارائه می دهند مورد بررسی قرار گرفته است.
این بخش از دو فصل تشکیل شده است.
فصل اول با عنوان «تبلیغات در عصر ارتبطات راهبردی در مورد»، ضمن بررسی این موضوع، در انتها در مورد ساختار کتاب و ویژگی های فصول مختلف کتاب توضیح می دهد.
فصل دوم با عنوان «دیپلمات های جدید: صنعتی رو به رشد»، تصویری از یک صنعت در ایالات متحده ارائه می دهد که به منظور تاثیر گذاری بر رسانه های آمریکایی، افکار عمومی و نظرات نخبگان در جهت منافع مشتریان دولتی یا شرکتی خارجی ایجاد شده است. این فصل دربرگیرنده تحلیلی از اطلاعات اسناد وزارت دادگستری است که سطح و نوع فعالیتهای مؤسسات ایالات متحده را ـ که به عنوان کارگزار ذی نفعان خارجی ثبت شده اند ـ مورد شناسایی قرار می دهد.

در بخش دوم با عنوان «موردپژوهی در دیپلماسی عمومی راهبردی»، مجموعه ای از موردپژوهی ها ارائه شده اند؛ این موردکاوی ها بدین منظور آورده شده اند تا هم زمینه رسمی ظهور دیپلماسی عمومی راهبردی و هم برخی تکنیک های بکار گرفته شده را نشان دهد.
این بخش را فصول سوم تا ششم کتاب تشکیل می دهند.
فصل سوم با عنوان «مدیریت تصویر: سلاح واقعاً هوشمند نبرد خلیج فارس»، شامل مجموعه ای از شش موردپژوهی است که اساساً برمبنای مصاحبه های انجام شده با لابی گران پارلمانی، مشاوران سیاسی، روزنامه نگاران و مأموران رسمی دولت های خارجی است، این مصاحبه ها بر اهداف خاص و راهبردهای به کارگرفته شده در کارزارهای مدیریت پنداره ها ـ یا اخباری متمرکز شده است که ـ ایالات متحده ـ و یا در برخی نمونه های دیگر به همان اندازه به مردم یا حکومت های دیگر را ـ نشانه گرفته است. در این فصل تلاش های نظام مند برای سنجش و دستکاری افکار عمومی مردم آمریکا ـ به دلیل منافع مشترک کویت، عراق و ایالات متحده ـ به منظور به حداکثر رساندن حمایت های عمومی از پاسخ نظامی به تجاوز عراق به کویت مورد بررسی قرار می گیرد. به دلیل اینکه این تلاش ها یکی از جامع ترین نمونه های این گونه کارزارهای کنونی را بازنمایی می کند، بسیاری از ویژگی های معرف ارتباطات راهبردی را نشان می دهد، و اولین ورود خاص و مؤثر را به اهداف تکنیک های جدید آوازه گران سیاسی فراهم می کنند.
فصل چهارم با عنوان «دیدار از آمریکا: بازدیدهای سران دولت به عنوان دیپلماسی عمومی»، جنبه رسمی یکی از شکل های دیپلماسی عمومی یعنی دیدارهای سران دولت ها یا حکومت ها را مورد بررسی کلی قرار گرفته است. یکی از دیدارهای معمول رسمی از واشنگتن که تاکنون بوسیله رئیس جمهور کره جنوبی ـ رو تائه وو ـ انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم با عنوان «چه چیزی در یک کلمه نهفته است»، شرح مفصلی از رویکردهای راهبردی تر به این گونه رویدادها ارائه شده است ، فعالیت های سیاسی به راه انداخته شده از سوی نخست وزیر وقت پاکستان بی نظیر بوتو خلال دیدار او در سال 1989 از واشنگتن به منظور به دست آوردن پشتیبانی های نظامی، اقتصادی و روانی از طریق حکومت ایالات متحده در این فصل به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز این فصل بیشتر بر روی تکنیک های قاب بندی در شکل دهی برداشت های عمومی از طریق گزینش های تعمدی و حساب شده کلمات یا تصاویر وابسته به اشخاص یا رویدادهای معین هستند.
فصل ششم با عنوان «مناسک گذار: فرارویدادها با عنوان دیپلماسی عمومی»، بر روی این تصور از قاب بندی مبتنی است که نشان می دهد رویدادهایی در مقیاس جهانی به منظور کسب منافع اقتصادی یا سیاسی بوسیله حکومت مورد بهره برداری قرار می گیرند. بواسطه تحقیقی که در مورد میزبانی المپیک تابستانی 1988 توسط کره جنوبی انجام شده است این فصل نقش راهبردی آن چه را که نویسنده «ابررویداد» نامیده است مورد ملاحظه قرار داده است. ابررویدادها وقایعی هستند که امکان دسترسی مطمئن را به مجموعه توده ای مخاطبین از سراسر جهان به منظور دست یابی به اهداف ملی سیاست خارجی فراهم می کنند بعلاوه این که امکان درگیری با خطرات احتمالی را نیز به همراه دارند.

بخش سوم با عنوان «تحلیل ها و کاربردها»، مدلی تحلیلی عرضه شده که می تواند به منظور درک و ارزیابی فعالیتهای ارتباطات راهبردی و همچنین به عنوان برآوردی از مسائل سیاسی و تحلیلی وابسته به دو حوزه کاربردی و مطالعاتی ارتباطات راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.
این بخش فصول هفتم تا نهم کتاب فوق را تشکیل می دهد.
فصل هفتم «مدیریت وجهه ملی» نام دارد. موضوع مورد بحث در این فصل این است که سیاستگذاری در حوزه امور خارجی فرصت های خاصی را در اختیار کسانی قرار می دهد که در تنظیم دستور کار سیاسی مؤثرند، در این فصل نظامی برای ارزیابی ارائه می شود که تاثیر فعالیت های مدیریت تصویر را بر مسائل مربوط به کشورهای مشتری / طرف مقابل در رسانه های تصویری ایالات متحده بررسی می کند، و طی آن توانایی های کنشگران خارجی در تاثیرگذاری بر روی هدایت امور خارجی ایالات متحده و محدودیت های ایجاد شده بوسیله این تاثیرات توضیح داده شده است .
فصل هشتم با عنوان «پویایی دستور کار و نفوذ بیرونی بر سیاستگذاری خارجی ایالات متحده»، جزئیات کامل تری از این چارچوب معنایی را ارائه می کند که نویسنده آن را پویایی دستورکار نامیده است. هدف کلی تکمیل و توسعه کاربرد نظراتی است که برای اولین بار بیست سال پیش در نظریه مک کمبس و شاو در مورد تنظیم دستورکار و در تئوری ساخت برنامه الدر و کابس مطرح شده است. پویایی دستورکار بر پیچیدگی کنش متقابل میان دستورکار های رسانه ا ی، دستورکارهای عمومی و دستورکارهای سازنده سیاست عمومی تاکید دارد. این فصل به ساختارهای سازمانی و فرآیندهای تصمیم سازی را روشن خواهد کرد که فرآیند سیاست گذاری را به جریان می اندازند، و نقاط ضعف احتمالی را در زمینه دخالت و نفوذ خارجی نشان می دهد.
فصل نهم با عنوان «گسترش نفوذ»، با این آگاهی آغاز می شود که آمریکایی ها ـ رسانه ها، عموم مردم و سیاستگذاران به یک اندازه ـ همانقدر که خود را قربانی دیپلماسی عمومی راهبردی می دانند یا هستند ، [در اصل] آنها قربانی خودزنی های خود نیز هستند. به همین دلیل با وجود اینکه منافع حاصل از این فعالیت ها در بیشتر موارد به خارج از مرزهای ایالات متحده مربوط می شود، انگیزه این کنش ها، طرح راهبردی، مهارت اقدام مؤثر و در نهایت اجرای اقدامات عملیاتی، همه این موارد در داخل آمریکا انجام می شود. فناوری اجتماعی و سیاسی دیپلماسی عمومی راهبردی در آمریکا ساخته شده اند. در حقیقت این یکی از موفق ترین کالاهای صادراتی آمریکا به بازار جهانی است. با این مبنا روند آینده فعالیت های دیپلماسی عمومی راهبردی را به تصویر کشیده شده و کاربرد آنها را در آینده سیاستگذاری روابط خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما