بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل

ناشر دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده حسن دانایی فرد | آذر اسلامی

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 162

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 3682310003022
12,000 11,400 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر، سعی دارد با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد پدیده «بی تفاوتی سازمانی» را در سازمان های دولتی تئوریزه کند. مدل نظری حاصل، راهی برای فهم بی تفاوتی سازمانی پیشنهاد می دهد و به مدیران و سیاست گذاران کمک می کند این بی تفاوتی را در سازمان کاهش داده و روح کار و تلاش را در کارکنان ایجاد کنند. مدیران می توانند برای برچیدن بی تفاوتی در سازمان ها از این نظریه مدد جویند. این نظریه به نظریه پردازان سازمان کمک می کند تا به فرضیه هایی قابل آزمون در پژوهشی جامع تر دست یابند. بر این اساس، هدف غایی این کتاب آن است که: 1) نظریه بی تفاوتی سازمانی را که نویسندگان تدوین کرده اند، به جامعه علمی عرضه کند و 2) کاربرد نظریه داده بنیاد را در عمل برای پژوهشگران علوم اجتماعی به طور اعم و مدیریت به طور اخص تشریح کند.

کتاب حاضر در شش فصل مباحث زیر را ارائه داده است.

فصل اول تحت عنوان «نگاه نظری پژوهش: آشنایی با مفهوم بی تفاوتی»، به تعریف بی تفاوتی و نیز مفاهیم و تقسیم بندی های آن پرداخته و در پایان برخی پژوهش های انجام شده در زمینه بی تفاوتی را ارائه می نماید.
اهداف این فصل عبارتنداز: 1- آشنایی با نگاه های نظری موجود در باب بی تفاوتی. 2- درک مفهوم و تعریف بی تفاوتی. 3- آشنایی با سازوکارهای بی تفاوتی فردی. 4- درک ویژگی های انسان های بی تفاوت. 5- تأمل بر خاستگاه های سازمانی بی تفاوتی.

فصل دوم با عنوان «مقایسه پژوهش کمّی و کیفی»، تلاش دارد ضمن معرفی ویژگی ها و مقایسه جنبه های مختلف این دو روش، ماهیت متمایز رویکرد کمّی و کیفی مورد بحث قرار دهد.
اهداف این فصل عبارتنداز: 1- فهم ویژگی های متفاوت پژوهش های کمّی و کیفی. 2- آشنایی با انواع استراتژی های پژوهش کیفی. 3- درک نقش پژوهشگر در پژوهش های کیفی. 4- فهم چگونگی اندازه گیری پدیده در پژوهش کیفی. 5- تأملی بر شکل و محتوای پژوهش کیفی.

فصل سوم با عنوان «استراتژی نظریه داده بنیاد»، پس از بیان علت انتخاب شیوه پژوهش کیفی، به معرفی اجمالی مراحل و روند انجام کار پژوهش به استراتژی نظریه داده بنیاد پرداخته است.
اهداف این فصل عبارتنداز: 1- آشنایی با پیش فرض های منطقی نظریه داده بنیاد. 2- آشنایی با انواع طرح های استراتژی پژوهش داده بنیاد. 3- درک مراحل انجام پژوهش داده بنیاد. 4- فهم کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی. 5- درک نحوه ارزیابی یافته های استراتژی پژوهش داده بنیاد.

فصل چهارم با عنوان «مراحل ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی»، جهت شرح چگونگی اجرای عملی روش نظریه داده بنیاد و کسب یافته های پژوهش، ابتدا مسئله و سؤال های پژوهش و نحوه انجام مصاحبه ها بیان شده، و سپس در مورد مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری همراه با جداول کدگذاری، تحت عنوان مراحل اولیه نظریه پردازی و نیز کدگذاری انتخابی و روایت پژوهش توضیح، و در ادامه، گام اول و دوم پژوهش انجام شده ارائه شده است.
اهداف این فصل عبارتنداز: 1. فهم چگونگی طراحی مسئله و سؤال پژوهشی بی تفاوتی سازمانی. 2. درک نحوه کدگذاری یافته های مربوط به فرآیند بی تفاوتی سازمانی. 3. چگونگی شکل دهی طبقه محوری. 4. تشریح مدل پارادایم استراوس و کوربین به عنوان رویکرد استراتژی داده بنیاد در این پژوهش.

فصل پنجم با عنوان «نظریه بی تفاوتی سازمانی»، به بررسی گام سوم که همان نظریه پردازی است پرداخته می شود. در این مرحله به تجزیه و تحلیل کلی و ادغام کردن شرایط مختلفی پرداخته می شود که در کدگذاری محوری به آنها اشاره گردید. در نظریه داده بنیاد، تلفیق داده ها اهمیت زیادی داشته و در رهیافت نظام مند برای آن رویه هایی مطرح می شود از جمله: به کارگیری یک روایت براساس روابط مدل پارادایم. در واقع، روایتی از تجربه بی تفاوتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی، حول مقوله محوری «بی اهمیتی سازمانی به کارکنان» در قالب یک گزارش نظری ارائه می شود.
اهداف این فصل عبارتنداز: 1- فهم چگونگی انجام کدگذاری انتخابی بی تفاوتی سازمانی. 2- درک روایت نظریه بی تفاوتی سازمانی. 3- آشنایی با عناصر و فرآیند بی تفاوتی سازمانی. 4-درک تحلیلی فرآیند بی تفاوتی سازمانی.

فصل ششم با عنوان «مقایسه نظریه بی تفاوتی سازمانی با ادبیات موضوع»، به بحث روایی، پایایی و ارائه قضایای نظری پرداخته شده و در انتها پیشنهاداتی نیز جهت پژوهش های آینده ارائه شده است.
اهداف این فصل عبارتنداز: 1. فهم برجستگی نظریه بی تفاوتی نسبت به دانش موجود. 2. شناخت شباهت ها و تفاوتهای نظریه بی تفاوتی و سایر نظریه های رفتار سازمانی. 3. احصاء قضایای نظریه بی تفاوتی سازمانی. 4. احصاء فرضیه های نظریه بی تفاوتی سازمانی.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط