بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

روش تحقیق عمومی

مجموعه درس گفتارهایی درباره روش تحقیق عمومی با رویکرد علوم انسانی - اسلامی

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 188

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب حاضر مجموعه درس گفتارهایی درباره روش تحقیق عمومی با رویکرد علوم انسانی ـ اسلامی است که توسط دکتر احمد پاکتچی در دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام ارائه شده و به اهتمام انجمن علمی دانشجویان دانشگاه با هدف شناسایی روش های نگارش یک تحقیق استاندارد و آشنایی بیشتر با فضای تحقیق، ابزارها و وسایل پژوهشی به رشته تحریر در آمده است. کتاب از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است.

در فصل اول با عنوان «ماهیت و استانداردهای تحقیق»؛ در مورد اشتراک لفظی تحقیق؛ تفاوت مطالعه و تحقیق؛ ویژگی های یک پژوهش؛ ویژگی های فردی محقق؛ دامنه کاربرد روش تحقیق؛ و استانداردهای تحقیق بحث و بررسی شده است.

در فصل دوم با عنوان «مطالعه اولیه»؛ در مورد نحوه استفاده از کتابخانه ها؛ منابع مطالعه اولیه؛ ثمرات مطالعه اولیه؛ روش کار با منابع؛ منبع یابی و کتابشناسی توضیحی به بحث و بررسی پرداخته شده است.

در فصل سوم با عنوان «یادداشت برداری»؛ در مورد طبقه بندی موضوعی فیش ها؛ درجه بندی منابع؛ و روش های یادداشت برداری بحث شده است.

در فصل چهارم با عنوان «نگارش نهایی»؛ در مورد رابطه تحقیق و نگارش؛ مراحل نگارش؛ علایم تقسیم بندی؛ مستندسازی؛ دلایل مستندسازی؛ و ارجاع به منابع مختلف به بحث و بررسی پرداخته شده است.

در فصل پنجم نیز با عنوان «آشنایی با دایره المعارفها»؛ در مورد تفاوت دایره المعارفهای عمومی و تخصّصی؛ دایره المعارفهای عمومی؛ آشنایی با چند دایره المعارف عمومی؛ آشنایی با چند دایره المعارف ملی؛ علل تعدد دایره المعارف ها؛ دایره المعارفهای تخصصی؛ و آشنایی با چند دایره المعارف تخصصی بحث شده است.

عناوین پنج فصل کتاب حاضر عبارتنداز:
فصل1. ماهیت و استانداردهای تحقیق
فصل2. مطالعه اولیه
فصل3. یادداشت برداری
فصل4. نگارش نهایی
فصل5. آشنایی با دایره المعارف ها
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط