45,000
تومان
افزودن به سبد خرید

داستان هایی برای کندو کاو فلسفی - جلد اول: مقطع ابتدایی پایه اول تا پنجم

دسته بندی: تربیت کودک، نوجوان و جوان

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده: سعید ناجی

شاعر:

ویراستار:

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1394

تعداد صفحات: 73

1
امتیاز
1
نفر
2 از 5
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

این مجموعه شامل ده داستان ویژة مقطع ابتدایی است. برخی از این داستان ها ترجمه و برخی بازنویسی شده اند. برخی دیگر نیز با الهام از داستان های خارجی که در این زمینه نوشته شده اند یا داستان های کهنی که محتوای فلسفی داشته اند تالیف یا اقتباس شده اند. داستان اول از این مجموعه اقتباس از داستان «ارتباط» نوشتة کاترین مک کال است و این داستان همین مفهوم را به همراه مفهوم وجوه مشترک اشیا مورد بحث قرار می دهد.

داستان دوم با عنوان «جک حرف گوش کن» ترجمة یکی از داستان های جکی اسکات با عنوان «جک تنبل» از کتاب داستان های فکری است. در این داستان مفاهیمی چون فکرکردن، فکر دربارة داستان ها، تفکر دربارة تنبلی و بی فکری مورد توجه قرار گرفته اند.

در داستان «خشم»، سومین داستان این مجموعه، که ترجمة یکی از افسانه های ولز است به مفاهیمی چون وفاداری، پلیدی، پشیمانی، خشم، پیش داوری و پرخاشگری پرداخته شده است.

در داستان چهارم با عنوان «درخت بخشنده» که داستان مشهوری از شل سیلور استاین است مفاهیمی چون بخشش، انسان دوستی، ماهیت دوست داشتن، حس دوست داشتن و شادمانی به بحث گذاشته شده است.

پنجمین داستان این مجموعه با عنوان «سارا و مینا» اقتباسی از داستان لیندا و کلارا از ران رید است (نمونة دیگری هم از این داستان در مجموعه داستان های فلسفه برای کودکان ویژة مقطع راهنمایی آمده است. این داستان در این مجموعه به نحوی مناسب دورة سنی ابتدایی و با درنظرگرفتن مسائل حائز اهمیت این دورة سنی بازنویسی شده است. موضوعاتی هم چون مزیت قدبلندی یا قدکوتاهی و ناراحتی و گریه از مفاهیم این داستان در این مجموعه است.

ششمین داستان این مجموعه با عنوان «سه آرزو» ترجمه و بازنویسی داستانی با همین عنوان از جکی اسکات است. این داستان کودکان را به تفکر دربارة آرزوکردن و فعالیت های جانبی دربارة همین موضوع فرامی خواند.

در داستان هفتم این مجموعه با عنوان «شانس» که اقتباسی از داستان های کهن ادبیات فارسی است همین مفهوم در کنار مفاهیمی چون خرافات، گفت وگو و اختلاف سلیقه از مفاهیم محوری این داستان هستند.

در داستان هشتم این مجموعه که ترجمه ای است از داستان های جکی اسکات با عنوان «شرکت حمل و نقل» تمرین هایی برای ارزشیابی توانایی کودکان در تشخیص اشیای مشابه از یکدیگر، برقراری ارتباط و ایجاد تفاوت و تضاد بین امور مختلف در نظر گرفته شده است.

در داستان نهم این مجموعه با عنوان «لانهٔ پرنده» که اقتباسی از داستان «لانهٔ پرنده» از هسینگ هانگ است موضوعاتی هم چون شباهت امور، اهمیت دادن به زیبایی ظاهر، دست انداختن و تمسخر دیگران، رعایت احساسات دیگران، مقایسه و اختلاف نظر از موضوعات مورد بحث در این داستان هستند.

در داستان دهم و آخرین داستان این مجموعه، که اقتباسی است از داستانی مشهور نوشتة هانس کریستین اندرسون با عنوان «لباس نو امپراتور»، مفاهیمی چون راست گویی، ممانعت، لیاقت، فریب کاری، ترس و جرئت مطرح شده است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام