بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

مصوبات شورای مشورتی شرعی کمیسیون اوراق بهادار مالزی

معرفی کتاب

کمیسیون اوراق بهادار مالزی یک نهاد قانونی است که به موجب «قانون کمیسیون اوراق بهادار مصوب سال 1993 م.» تأسیس شد. این کمیسیون مستقیماً تحت نظر وزارت مالیه فعالیت می کند و تنها نهاد قانونگذار برای قانونگذاری و توسعة بازار سرمایه مالزی به شمار می رود. این نهاد مسئول قانونگذاری و نظارت بر فعالیت نهادهای بازار سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار و اتاقهای پایاپای است و بر مجوزهایی که به موجب قانون صنعت اوراق بهادار مصوب سال 1983 م. و قانون صنعت پیمانهای آتی مصوب 1993 م. صادر شده اند، نیز نظارت می کند. کتاب مصوبات شورای مشورتی شرعی کمیسیون اوراق بهادار مالزی، به معرفی شورای مشورتی شرعی کمیسیون اوراق بهادار مالزی و گردآوری مصوبات آن شورا از ابتدای تأسیس تا پایان سال 2002م. در زمینة روش شناسی تحقیق در بازار سرمایة اسلامی، اصول معاملات و محصولات این بازار و معیارهای شرعی برای پذیرش اوراق بهادار در بورس های اسلامی اختصاص دارد.

این کتاب در شش فصل تنظیم شده است.

فصل اول با عنوان «شورای مشورتی شرعی کمیسیون اوراق بهادار» در مورد واحد بازار سرمایه اسلامی، گروه مطالعاتی مالی اسلامی و شورای مشورتی شرعی بحث می کند.

فصل دوم با عنوان «منابع و روش شناسی تحقیق در بازار سرمایة اسلامی» در مورد مصوبه و منابه دست اول و دست دوم منابع بحث می کند.

فصل سوم با عنوان «اصول معاملات در بازار سرمایة اسلامی»، در مورد مشارکت متناقضه، بیع دین، بیع العینه، بیع معدوم، بیع وفاء، بیع مزایده، سفتجه، بیع عربون، بیع بما ینقطع به السعر، بحث می کند.

فصل چهارم با عنوان «محصولات بازار سرمایه منطبق با فقه اسلامی، در مورد حق خرید، حق تقدم پذیره نویسی قابل انتقال، تبدیل داراییها به اوراق بهادار، قرض دادن و قرض گرفتن اوراق بهادار، قرارداد آتی نفت خام، قرارداد آتی شاخص، اوراق قرضه اسلامی معیار، اجاره عملیاتی و اجاره مالی، و سهام ممتاز بحث می کند.

فصل پنجم با عنوان «مقوله های بازار سرمایه مطابق با فقه اسلامی» درباره ربا، غرر، قماربازی، سفته بازی، قبض، ضع و تعجّل، عموم بلوا، و تعویض بحث می کند.

فصل ششم با عنوان «معیارهای شرعی برای اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس» پیرامون این معیارهای شرعی سازی، و شرکتهای مختلط بحث می کند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط