بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

تحلیل عاملی، مدل سازی معادلات ساختاری و چندسطحی همراه با استفاده از نرم افزارهای SPSS - SAS - HLM - LISREL

ناشر دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده یاسر سبحانی فرد | مریم اخوان خرازیان

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 252

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

کتاب حاضر در راستای کمک به تحقیقات علی ـ معلولی به عنوان مبنای تدوین بسیاری از تحقیقات سازمانی، دانشگاهی و مقالات علمی ـ پژوهشی در رشته های مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و انواع رشته های علوم اجتماعی به نگارش در آمده است.
برخی از مباحث این کتاب مانند مباحث مطرح شده در زمینه مدل سازی چند سطحی ، آموزش نرم افزار HLM و SAS ، چگونگی و علت چرخش عوامل و بسیاری از موارد دیگر که در این کتاب به آنها پرداخته شده برای نخستین بار به انتشار در آمده و امید است با یادگیری این مباحث ، نگرش مناسبی برای پاسخ به بسیاری از پرسشهای تحقیقی ، پایان نامه ای و مقالات باز شود.
این کتاب با زبانی ساده کوشیده است تا نحوه محاسبات مربوطه را به طور دستی و نرم افزاری شرح داده و دلایل تئوریک این محاسبات را نیز آموزش دهد.

کتاب از شش فصل به شرح منتشر شده است.

در فصل اوّل با عنوان «مقدمه ای بر فلسفه تحقیقات علّی ـ معلولی»؛ مؤلفان ضمن بیان اهمیت تحقیقات علی – معلولی و همچنین کمی سازی از دیدگاه دکارت و پیدایش مفهوم متغیر؛ به بیان و بررسی انواع متغیرها از جمله متغیر وابسته، متغیر مستقل، متغیر واسطه ای، متغیر تعدیل کننده، متغیرهای مزاحم، متغیر کنترل پرداخته اند. در ادامه این فصل نیز در مورد مدل سازی علی – معلولی؛ تعیین هدف مدلسازی و شناسایی دقیق پدیده ها بحث نموده اند.

در فصل دوّم با عنوان «انواع همبستگی و رگرسیون»؛ پیرامون انواع روابط بین متغیرها از جمله رابطه مستقیم و معکوس؛ انواع همبستگی و نحوه محاسبه آنها در نرم افزار SPSS از جمله همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن، همبستگی تفکیکی و همبستگی فاصله ای؛ رگرسیون و مفهوم رگرسیون ساده و مرکب؛ و تخمین انواع نمودارهای رگرسیونی بحث شده است.

در فصل سوّم با عنوان «مدل سازی و تحلیل چند سطحی»؛ ضمن بررسی نظریه مدلهای چند سطحی، در مورد مدلسازی دو سطحی با کمک نرم افزار HLM و مدلسازی و تجزیه تحلیل سه سطحی بحث شده است.

در فصل چهارم با عنوان «تئوری و تحلیل عاملی اکتشافی»؛ ضمن بیان اصطلاحات و کلیات تحلیل عاملی؛ در مورد مراحل تحلیل عاملی؛ مسائل هی وود در تحلیل عاملی و تفاوت های تحلیل اجزاء اصلی و تحلیل عاملی بحث شده است.

در فصل پنجم با عنوان «تحلیل مسیر، تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری»؛ به ترتیب در مورد تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر؛ نمودارهای مسیر؛ تحلیل عاملی تاییدی و تفاوت آن با تحلیل عاملی اکتشافی؛ معادلات ساختاری؛ متغیرهای با مقادیر اصلی و استاندارد شده؛ و محاسبه تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل بحث شده است.

در فصل ششم با عنوان «درستی و قابلیّت تعمیم مدل های مسیر و معادلات ساختاری»؛ در مورد تفاوت درستی و قابلیت تعمیم مدل؛ سنجش درستی یک مدل و شاخص های آن و همچنین قابلیت تعمیم بحث و بررسی شده است.

پس از فصل ششم نیز فهرست واژگان تخصصی ارائه شده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما