loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

آفاق جهانی تفکر شیعه

ناشر دانشگاه امام صادق (ع) | دانشگاه عالی دفاع ملی

نویسنده مصطفی ادیب

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 336

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 37166 10003022
احتمال تاخیر در تهیه
13,500 12,150 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

سؤال اساسی کتاب این است که چه ارتباط و نسبتی بین مهدویت و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) با پدیده جهانی سازی وجود دارد؟
برای بررسی جهانی شدن باید معلوم کرد که جهانی شدن الهی دارای چه مبانی، ویژگی ها، مولفه ها و اقتضائاتی است. و آیا این جهانی سازی که ناظر به وضعیت موجود است، با جهانی شدن الهی، منطبق است یا خیر؟ و بدیهی است که بدون فهم و درک مولفه ها، ارکان و ابعاد مختلف جهانی سازی این مقایسه و انطباق امکان پذیر نخواهد بود. گام دوم، شناخت وضع موجود جهان و انطباق آن با ادعاهای جهانی سازی است. بررسی این موضوع که اظهارات طرفداران جهانی شدن با واقعیات موجود جهانی چقدر هم سویی و هم خوانی دارد، در گرو گام دوم است. گام سوم و نهایی، شناخت ظرفیت های دین مبین اسلام، بخصوص مهدویت و تفکر شیعه برای عام گرایی و جهانی شدن از یک سو و انطباق آن با وضع موجود عالم و جهانی سازی از سوی دیگر است.

این کتاب از 19 فصل تشکیل شده است.

فصل اول با عنوان «جهانی شدن مصطلح»، در مورد پرسش از مفهوم جهانی شدن؛ مفهوم جهانی سازی و نظریات پیرامون منشاء و معنا و مفهوم جهانی سازی به بحث پرداخته است.

فصل دوم با عنوان «پیشینه تاریخی جهانی شدن مصطلح»، در مورد نظرات نسبت به پیشینه تاریخی جهانی سازی؛ عوامل مؤثر در پیدایش جهانی شدن؛ دیدگاه تک عاملی و دیدگاه چندعاملی به بحث پرداخته است.

فصل سوم با عنوان «جهانی شدن یک فرایند است یا یک طرح؟» در مورد نگرش های مبتنی بر مکاتب از جمله نگرش کمونیستی؛ نگرش رئالیستی و نگرش لیبرالیستی به بحث پرداخته است.

فصل چهارم با عنوان «گذری بر مبانی معرفتی و اجتماعی جهانی شدن مصطلح» در مورد مدرنیتـه؛ نسبت بین مدرنیته و جهانی شدن؛ ماهیت مدرنیته؛ ویژگی های فاعل شناسا؛ تمایز ذهن و عین، ایده و عمل؛ پرسش از ذات در تفکر جدید و پرسش از غایت در تفکر جدید به بحث پرداخته است.

فصل پنجم با عنوان «جهانی سازی در سه عرصه فرهنگ، اقتصاد و سیاست»، در مورد جهانی سازی در عرصه اقتصاد؛ جهانی سازی در عرصه ی فرهنگ؛ و جهانی سازی در عرصه سیاست به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل ششم با عنوان «نظرات مخالفان جهانی شدن مصطلح»، در مورد آثار منفی جهانی شدن از دید مخالفان و برخی از آثار و عوارض جهانی سازی به بحث پرداخته است.

فصل هفتم با عنوان «نظریه های عمده پیرامون فرجام هستی» در مورد بدفرجام انگاری و خوش فرجام انگاری بحث نموده است.

فصل هشتم با عنوان «جهانی شدن الهی از منظر ادیان و مکاتب»، در مورد مکاتب و ادیان الهی و جهانی شدن الهی و دیدگاه غرب بحث کرده است.

فصل نهم با عنوان «ارکان، مبانی فکری و فلسفی جهانی شدن الهی»، در مورد فطرت گرایی، عاقبت جویی و کرامت انسانی بحث کرده است.

فصل دهم با عنوان «انسان شناسی جهانی شدن الهی»، در مورد انسان جانشین خداوند؛ جایگاه شناخت انسان؛ انسان و معرفت شهودی؛ عبودیت و جایگاه انسان در نظام آفرینش بحث نموده است.

فصل یازدهم به بررسی اصول هستی شناسی جهانی شدن الهی پرداخته است.

فصل دوازدهم با عنوان «ساختار نظام جهانی شدن الهی»، در مورد حاکمیت خداوند سبحان؛ امامت و رهبری و امت واحده بحث کرده است.

فصل سیزدهم تا نوزدهم با ترتیب در مورد ویژگی های جهانی شدن الهی؛ اهداف جهانی شدن الهی؛ برخی از ظرفیت های معرفتی حکمت متعالیه صدرایی برای تحقق جهانی شدن الهی؛ جهانی شدن الهی از منظر برخی آیات قرآن کریم؛ جهانی شدن الهی از منظر برخی روایات اسلامی؛ ناسازگاری ها و تفاوت های اساسی بین جهانی سازی و جهانی شدن حقیقی؛ و اصول و راه کارهای اساسی برای نیل به جهانی شدن حقیقی به بحث و برسی پرداخته اند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما