بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. جامعه (15)
  4. علوم سیاسی (1-15)
  5. مفهوم شناسی سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره)

مفهوم شناسی سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره)

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 312

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

اثر حاضر مجموعه مقالاتی در مورد مفهوم شناسی سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد که از 9 مقاله به همراه یک مقدمه تشکیل شده است. پژوهشگران حاضر در این کتاب، تلاش نموده اند تا ابعادی چند از سیاست های کلامی و زبانی حضرت امام خمینی را تحقیق و ترسیم نمایند.

در مقدمه اثر؛ نویسنده در مورد سرآمدی امام خمینی و مفهوم سازی سیاسی به بحث پرداخته است و معتقد است که از جمله فعالیت های مهم در حوزه اندیشه و عمل سیاسی، «مفهوم سازی» است که امروزه از آن به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم نظام ها یاد می شود. در قالب این فعالیت سه سیاست مختلف قابل تعریف و اجراء است: که نگارنده در مورد سیاست اول. اصلاح معنایی؛ سیاست دوم. تغییر معنایی؛ و سیاست سوم. جعل اصطلاح به بحث پرداخته است.

در مقاله اول با عنوان با عنوان «معنویت و سیاست»؛ نگارنده به بحث و بررسی کالبدشکافی مفهومی معنویت؛ تعریف لغوی و اصطلاحی معنویت؛ مدل های معنویت؛ معنویت گرایی جدید؛ معنویت اسلامی (معنویت و تألّه)؛ الزامات سلبی و ایجابی معنویت گرایی؛ ویژگی ها و آثار معنویت از جمله معنویت و تولید قدرت معنوی؛ معنویت و هدایت گری؛ معنویت و رهایی بخشی؛ معنویت و جهان شمولی پرداخته است.

در مقاله دوم با عنوان «اخلاق و سیاست»؛ نگارنده در مورد کالبدشکافی مفهومی اخلاق و تبارشناسی اخلاق و سیاست بحث نموده است. سپس در ادامه در مورد نظریه شرعی سازی سیاست؛ مفهوم اخلاق و سیاست از منظر امام خمینی؛ بنیادهای پیوستاری اخلاق و سیاست نزد امام خمینی از جمله هستی شناسی؛ انسان شناسی؛ و اسلام شناسی به بحث و بررسی پرداخته است.

مقاله سوم با عنوان «تربیت سیاسی»؛ نگارنده در مورد بینش سیاسی؛ آرمان گرایی؛ اصول گرایی؛ اصلاح گرایی؛ دانش سیاسی؛ عمل سیاسی؛ التزام به قانون و مسئولیت و مشارکت سیاسی بحث نموده است.

مقاله چهارم با عنوان «هویت»؛ به دنبال بررسی این موضوع هویت در اندیشه حضرت امام خمینی می باشد. در واقع نگارنده در پی آن است تا با مراجعه به بیانات حضرت امام خمینی مشخص کند که در نگاه ایشان هویت یک مسلمان ایرانی چه مؤلفه هایی دارد؟ و اساسی ترین مؤلفه آن کدام است؟ که سؤال اصلی این مقاله نیز می باشد. بر همین اساس در این مقاله در مورد کالبدشکافی مفهومی هویت؛ هویت ایرانی- اسلامی؛ نظریه های هویت؛ هویت شناسی در اندیشه حضرت امام خمینی؛ و اصول راهبردی ایشان بحث شده است.

مقاله پنجم با عنوان «سرمایه اجتماعی»؛ نگارنده ابتدا در مورد ساختار اندیشه سیاسی امام خمینی بحث نموده و در ادامه پیرامون جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه سیاسی امام(ره)؛ مباحثی را مطرح نموده است.

مقاله ششم با عنوان «مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی»؛ در مورد انواع مشارکت سیاسی؛ نقد مشارکت انتخاباتی؛ مناسک سیاسی؛ مبانی مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی در اندیشه امام خمینی و مجاری مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی در اندیشه امام خمینی از جمله نماز جمعه و حج بحث نموده است.

مقاله هفتم با عنوان «تحجر و تحجرگرایی»؛ پیرامون کالبدشکافی تحجر؛ گونه شناسی تحجر؛ ریشه های تحجر؛ مفهوم تحجر در کلام امام خمینی؛ و اصول راهبردی نقد و نفی تحجرگرایی در اندیشه امام خمینی به بحث و بررسی پرداخته شده است.

مقاله هشتم با عنوان «مستکبر و مستضعف»؛ ضمن بیان کالبدشکافی مفهومی و جایگاه استکبارستیزی؛ پیرامون لزوم و اهمیت استکبارستیزی؛ عوامل مؤثر در شکل گیری مفهوم استکبار و استضعاف؛ عوامل مؤثر در شکل گیری رابطه استکباری؛ وظایف جامعه اسلامی در قبال مستضعفین؛ ابداعات حضرت امام در دفاع از مستضعفین؛ و ویژگی ها و اصول حکومت مستضعفین؛ بحث شده است.

مقاله نهم با عنوان «ملت»؛ ضمن بررسی شخصیت و اندیشه سیاسی امام خمینی؛ به بررسی واژه ملت؛ کاربرد ملت در جلد سوم؛ یازدهم و بیست و یکم صحیفه امام پرداخته است.

فصول نه گانه کتاب حاضر عبارتنداز:

فصل1. معنویت و سیاست

فصل2. اخلاق و سیاست

فصل3. تربیت سیاسی

فصل4. هویت

فصل5. سرمایه اجتماعی

فصل6. مشارکت سیاسی غیر انتخاباتی

فصل7. تحجر و تحجرگرایی

فصل8. مستکبر و مستضعف

فصل9. ملت
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط