199,500
تومان
9 ٪
179,600
تومان
افزودن به سبد خرید

دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران: با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه

دسته بندی: حقوق

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: حامد هادی

شاعر:

ویراستار:

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1390

تعداد صفحات: 400

فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب سال 1379 در برخی مواد با قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مصوب سال 1318 متفاوت است، از جمله این مواد، مواد قانونی راجع به دعاوی تصرف است که در چند ماده، این دو قانون متفاوت است؛ بنابراین، مؤلف در این کتاب برخی از این تغییرات را در مورد یکی از مصادیق دعاوی تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و مطالعه تطبیقی نیز در فقه امامیه و حقوق فرانسه انجام داده است.

بر همین اساس این کتاب به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر می باشد: مبنای فقهی و حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی چیست؟ آثار دعوای رفع تصرف عدوانی کدام اند؟ اقسام دعاوی تصرف کدام اند و چه تفاوت هایی بایکدیگر و دعوای خلع ید و تخلیه ی ید دارند؟ شرایط دعوای رفع تصرف عدوانی کدام است؟ اوصاف دعوای رفع تصرف عدوانی کدام است؟ تشریفات رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی چگونه است؟ دعوای رفع تصرف عدوانی در سایر مقررات چه حکمی دارد؟

با توجه به سئوالات مطرح شده؛ فرضیه های مؤلف به شرح زیر می باشد: مبنای حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی حمایت از مالکیت واقعی است. آثار دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت اند از: الف. عدم قابلیت فرجام خواهی. ب. عدم برخورداری از اعتبار امر قضاوت شده. ج. عدم ممانعت تجدید نظر خواهی از اجرای رأی.

این کتاب از دو بخش کلی به عناوین ذیل تدوین شده است:

بخش اول تحت عنوان «مفهوم، مبنا، شرایط وقوع، اصول، آثار و مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی»؛ به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر می باشد: دعوای رفع تصرف عدوانی به چه مفهومی است؟ مبنا ی این دعوا چیست؟ اصول حاکم بر این دعوا کدامند؟ این دعوا چه ویژگی هایی دارد؟ تاریخچه ی این دعوا چگونه است؟ در چه شرایطی این دعوا اقامه می شود؟
این بخش از سه فصل تشکیل شده است.
فصل اول با عنوان «مفهوم دعوای رفع تصرف عدوانی»؛ پیرامون مفهوم دعوا؛ مفهوم تصرف؛ تعریف دعوای رفع تصرف عدوانی؛ و مقایسه ی دعوای رفع تصرف عدوانی با دعاوی دیگر به بحث و بررسی پرداخته است.
فصل دوم با عنوان «تاریخچه، اصول، آثار، شرایط وقوع و دعوای رفع تصرف عدوانی»؛ به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر می باشد: سیر تحولات تاریخی و قانون گذاری راجع به دعوای رفع تصرف عدوانی چگونه است؟ اصول حاکم بر این دعوا کدامند؟ ویژگی های این دعوا چیست؟ شرایط وقوع دعوای رفع تصرف عدوانی کدامند؟
فصل سوم با عنوان «مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی»؛ در مورد مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی و مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی.

مؤلف در بخش دوم تحت عنوان «ترتیبات دادرسی»؛ به مباحث شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی پداخته و این مباحث را بررسی کرده که چه اصول و تشریفاتی در رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی باید رعایت شود؟ نحوه اقامه این دعوا چگونه است؟ به چه شیوه ای به این دعوا رسیدگی می شود؟ آثار رأی راجع به دعوای رفع تصرف عدوانی چیست؟ اجرای این رأی چه آثاری به بار می آورد؟
این بخش از سه فصل به شرح زیر تشکیل شده است.
فصل اول با عنوان «اصول و تشریفات دادرسی و اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی»؛ به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که چه اموری اصول و چه اموری تشریفات دادرسی محسوب می شوند؟
فصل دوم با عنوان «شیوه رسیدگی»؛ به دنبال بررسی انواع شیوه رسیدگی؛ از جمله رسیدگی توسط داور؛ رسیدگی توسط دادگاه؛ و صدور رأی و شکایت از آن می باشد.
فصل سوم با عنوان «آثار رأی و اجرای آن»؛ به دنبال بررسی آثار رأی راجع به دعوای رفع تصرف عدوانی و همچنین اجرای حکم می باشد.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام