122,500
تومان
9 ٪
110,300
تومان
افزودن به سبد خرید

نقد و بررسی ترور در قرآن کریم

دسته بندی: علوم سیاسی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: روح الله فیض الهی

سال نشر: 1389

تعداد صفحات: 245

فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

تروریسم، یکی از مهمترین مسائل و مشکلات کنونی در جهان است که برای رفع این معضل، سمینارها و کنفرانسهای متعددی برای شناخت و بررسی علل و ریشه های آن و همچنین روشهایی برای جلوگیری از آن، برگزار شده است. در این میان مسئله مهمتری که مطرح می شود این است که امروزه از طرف رسانه ها و سیاستمداران غربی، مسئله و معضل تروریسم به اسلام و مسلمانان نسبت داده شده است و وسعت این تبلیغات به حدی است که اگر از بسیاری از مردم این کشورها پرسیده شود که اولین چیزی که در ارتباط با واژه «اسلام» به ذهن شما متبادر می شود چیست؟ پاسخ خواهند داد: «تروریسم». همچنین اسلام؛ مرتباً در گزارش های خبری و مقالات با خشونت پیوند زده می شود. و این در حالی است که همه روزه در نقاط مختلف جهان، جنایت های فراوانی به دست طرفداران ادیان مختلف رخ می دهد، اما هیچ وقت نسبت به آنان چنین موضعی اتخاذ نمی شود. این برخورد دوگانه درباره اسلام این سئوال را در ذهن مطرح می سازد که آیا به راستی دین اسلام، دین ترور است و خشونت را به پیروان خود بعنوان روش معرفی می کند؟ برای یافتن جواب این سئوال و همچنین بررسی موارد مطرح شده دیگر، لازم است تا به متون اولیه و اصیل اسلام یعنی قرآن و آنچه که که در ارتباط با سنت معصومین(ع) وجود دارد مراجعه نمود. در این تحقیق که در قالب روش اجتهادی (تجزی) تلاش شده است در چهارچوب منطق دینی، آیات الهی و تفاسیر ارایه شده از سوی معصومین، دیدگاه قرآن استنتاج و معرفی گردد. برای این منظور، علاوه بر قرآن کریم، تفاسیر مرجع و روایت معصومین، مستند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

کتاب فوق در هفت فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول با عنوان «بررسی مفهومی»، نگارنده سعی کرده است تا تعریفی نسبتاً جامع از ترور ارائه نماید. بر همین اساس در این فصل تعاریف متنوعی از افراد‏، شخصیت ها، تفکرات و همه جهت گیری های مذهبی و سیاسی آورده شده است و سعی شده است تا یک قدر متقن و مشترک بین آنها در نظر گرفته شود. لذا در این فصل ابتدا سیر تاریخی، مفهوم سیاسی، رویکرد اجتماعی، و رویکرد حقوقی ترور ارائه شده و سپس معادل واژه تروریسم در فرهنگ و حقوق اسلامی بررسی شده است.

فصل دوم با عنوان «مبانی سیاست قرآنی و سیاست مدرن»، به دنبال پاسخ به این سئوال است که اسلام چه موضعی نسبت به ترور دارد و آیا چنین شیوه هایی مورد تأیید اسلام هستند یا نه؟ بر همین اساس در این فصل ابتدا مبانی سیاست قرآنی ترسیم گردیده است و سپس با مبانی سیاست رایج مقایسه شده تا روشن شود که مبنای نظر قرآن با تروریسم سازگار است یا نه؟

فصل سوم با عنوان «رویکرد قرآن کریم به خشونت»، به دنبال بررسی فهم رویکرد کلی ابعاد اسلام نسبت به خشونت است. این موضوع نه فقط از جهت بررسی «خشونت سیاسی» بلکه رویکرد اسلام به خشونت در همه ابعاد آن است و ادبیات و لحن قرآن کریم و سیاق آیات را از این جنبه بررسی شده است.

نگارنده در فصل چهارم با عنوان «تحلیل کلیدواژه گان قرآن»، با مراجعه به متن قرآن کریم، سعی دارد تا مفهم مورد نظر از فصول قبل را؛ با ادبیات و الفاظ قرآن مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس پس از بررسی کامل معجم الفاظ قرآن کریم و تأمل در همه واژه های آن، 17 واژه که به نوعی با عناصر زور، ایجاد وحشت، مبارزه، تجاوز، دشمنی و خونریزی و ارعاب، نزدیک بودند، انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل لغوی قرار داده است.

فصل پنجم با عنوان «تحلیل اصطلاحی»، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل، میزان ارتباط هر یک از این واژه ها با بحث اصلی کتاب؛ یعنی ترور، مورد شناسایی قرار قرار گرفته است، تا در پایان فصل واژه ها مربوط به بحث جدا شده و آیاتی که این واژه ها در آنها به کار رفته است مورد بررسی قرار گیرد. شیوه نگارنده برای فهم رویکرد قرآن به ترور، در دو مرحله انجام شده است. اول اینکه مشخص شود هر یک از این واژه های انتخاب شده که ارتباط مفهومی با ترور دارند، در ادبیات قرآن کریم، دارای بار ارزشی مثبت هستند یا منفی؟ فهم این موضوع مشخص خواهد کرد که رویکرد کلی قرآن به ترور مثبت است یا منفی. و در گام دوم، آیات مربوط با ترور را باید تحلیل کرد تا به یک جمع بندی نهایی در این باره رسید.

فصل ششم با عنوان «برداشت های انحرافی از قرآن کریم درباره خشونت»

و فصل هفتم تحت عنوان «تحلیل و بررسی عملیات انتحاری»، به دو مورد از مسائل مهم روز اشاره نموده است. مورد اول وجود گروه های مسلمانی است که با اعمال خشونت و ترور بهانه ارائه چهره موهن را از اسلام فراهم کرده اند، که در فصل ششم ریشه ها و نوع برداشت آنها از اسلام بررسی شده است و فصل هفتم نیز به عملیات انتحاری اختصاص دارد.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام