loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

معنی شناسی عقل در قرآن کریم: با تکیه بر نظریه ی حوزه های معنایی

ناشر دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده سعید کرمانی

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 118

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 37400 10003022
18,000 16,200 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

اهمیت مسأله عقل در مباحثات عصر حاضر و لزوم توجه به بازتاب عقل و عقلانیت، حدود کارکرد و حدود مفهومی آن، ضرورت معرفی عقل را آشکار می سازد. معانی و تعاریف مختلفی از عقل در حوزه های دینی ارائه شده است که در بسیاری از موارد با هم خلط می شوند. آنچه این تحقیق در پی شناساندن آن است؛ عقل مراد قرآن است.

برای این منظور مؤلف سعی کرده با تکیه بر آیات قرآن کاری کند که قرآن خود سخن بگوید و تا حد امکان مانع تأثیرگذاری پیش فرض های مکاتب مختلف در این زمینه گردد.
سؤالات اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: 1. معنای اصلی فعل عقل در قرآن کریم چیست؟ 2. در حوزه معنایی عقل چه رابطه ای میان معنای فعلی عقل با معانی پیوسته وجود دارد؟

همچنین در راستای سئوالات فوق، فرضیه های پژوهش حاضر به شرح زیر است:
1. فعل «عَقَل یَعقِل» در قرآن کریم در معنای اصلی خود ناظر به کارکرد ذهنی است که عبارت از ارتباط برقرار کردن میان آیات (نشانه ها) و مدالیل آنها است.
2. در حوزه معنایی عقل، واژه های «آیه ـ آیات»، «قلب» و «سمع»، از مفاهیم هم نشین و «تفکّر»، «عِلم»، «توسّم» و «نُهیَه» از مفاهیم جانشین، به هسته معنایی عقل نزدیک ترند.

همچنین،روش تحقیق پژوهش حاضر، روش معنی شناختی با تکیه بر نظریه های حوزه های معنایی است با رویکرد همزمانی، 49 آیه ای که عقل در آنها- آن هم صرفا در شکل فعلی- به کار رفته را مطالعه کرده و با استخراج مفاهیم همنشین و جانشین عقل سعی شده است به حوزه معنایی عقل دست یابیم.

این تحقیق در سه فصل تنظیم شده است.

در فصل اول با عنوان «کلیات» در مورد روش شناسی مطالعه معنی؛ جایگاه روش بحث؛ معانی و تعاریف عقل و عقل در روایات بحث شده است.

در فصل دوم با عنوان «معرفی مفاهیم هم نشین عقل و تحلیل کاربردها» ضمن تبیین معنای عَقَلَ از هم نشینی با آیه ـ آیات و مطالعه و بررسی آیات؛ در مورد همنشین های سمع، بصر و قلب و هدایت بحث شده است.

در فصل سوم با عنوان «معرفی مفاهیم جانشین عقل و تحلیل کاربردها»؛ پیرامون مفاهیم جانشین در کاربرد فعلی و مفاهیم جانشین عقل در کاربرد اسمی بحث شده است.

با تحلیل کاربردها متوجه شدیم فعل عقل در بیش از نیمی از کاربردها با آیه- آیات (معنای نشانه) همنشین شده است. این کثرت همنشینی ما را بر آن داشت که معنای عقل فعل عقل را از طریق این همنشینی در یابیم. خداوند آیات خود اعم از تکوینی و تشریعی را برای انسانها فرو می فرستد. این آیات و نشانه ها به خودی خود موضوعیت ندارند، بلکه خدا از انسان می خواهد از ظاهر این نشانه ها (دال ها) بگذرد و به باطن (مدلول) آنها دست یابد. در واقع آیات متعلق فعل عقل هستند.

بنابراین فعل عقل، یعقل در قرآن در معنای اصلی خود ناظر به کارکرد ذهنی است که عبارت از رابطه برقرار کردن میان آیات و مدالیل آنهاست و عاقل کسی است که به آیات به دید طریقی و نه استقلالی می نگرد. رابطه برقرار کردن که در معنای اصلی فعل عقل قرآنی آمده است. خود یکی از مولفه های معنای لغوی عقل است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما