203,000
تومان
10 ٪
182,700
تومان
افزودن به سبد خرید

قدرت نرم و انقلاب رنگی: انقلاب رنگی به مثابه تهدید جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: انقلاب اسلامی و حکومت دینی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: حامد عبدوس

ویراستار: محمد روشنی

سال نشر: 1389

تعداد صفحات: 406

3
فروش پیامکی این محصول
گزیده ای از کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

گزیده ای از کتاب

کتاب قدرت نرم و انقلاب رنگی، سعی دارد تا ضمن امکان سنجی اجرایی نمودن انقلاب رنگی در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به بررسی منابع قدرت، شرایط معنوی و ملاحظات ساختاری نظام اسلامی در ایران پرداخته و چگونگی مدیریت و دفع این تهدید را تبیین نماید. در واقع مهمترین هدف پژوهش حاضر تحلیل و مقایسه ماهیت دو مقوله انقلاب رنگی و ماهیت جمهوری اسلامی می باشد که جهت انجام این کار از روش توصیفی ـ تحلیل و تطبیقی استفاده شده است. کتاب قدرت نرم و انقلاب رنگی، از یک مقدمه و سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است: در مقدمه کتاب با عنوان «انقلاب رنگی در نظر و عمل»، نویسنده به بحث و بررسی رابطه انقلاب رنگی با نظم فرهنگی، نظم بین المللی و انتخابات پرداخته و در ادامه هویت انقلاب های رنگی یعنی چیستی، ارکان و مراحل انقلاب رنگی را به بحث گذاشته است. بخش اول با عنوان «انقلاب رنگی؛ رویکردی نظری»، در سه فصل مجزا به ماهیت، عوامل وقوع و بازیگران حاضر در انقلاب های رنگی پرداخته شده است. در فصل نخست با عنوان «ماهیت انقلاب های رنگی»، ضمن تشریح ماهیت، تفاوت ها و شباهت های انقلاب های رنگی با انقلاب های رایج دنیا، در نهایت با مشخص نمودن انقلاب های رنگی در سنخ براندازی های نرم، فصل نخست بخش اول خاتمه یافته است. در فصل دوم با عنوان «ریشه ها و عوامل مؤثر در انقلاب های رنگی» به مرور عوامل شکل گیری انقلاب های رنگی پرداخته شده است و در این بین با اشاره به رژیم های دو رگه، بر عواملی نظیر نوع نظام های سیاسی، توان اقتصادی نظام، نسل جدید، ملی گرایی مدنی و ارتباطات پیشرفته، وحدت و انسجام مخالفان و نظام بین المللی و دولت های مداخله گر تاکید نموده است. در فصل سوم نیز با عنوان «بازیگران عرصه انقلاب رنگی»، به بازیگران این عرصه پرداخته شده است و نخبگان و مخالفان سیاسی، سازمان های غیردولتی (سمن ها)، احزاب سیاسی، جنبش های دانشجویی و فعالان جوان به همراه رسانه های همگانی را مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم بحث حاضر نیز با عنوان «انقلاب رنگی؛ رویکردی عملی»، در دو فصل مجزا به سابقه وقوع انقلاب های رنگی پرداخته است. در فصل نخست با عنوان «انقلاب رنگی در حوزه های پساکمونیستی»، پس از مرور انقلاب گل رز گرجستان، انقلاب نارنجی اوکراین و انقلاب لاله ای قرقیزستان، به بررسی پیامدهای انقلاب های رنگی در حوزه های پسا کمونیستی پرداخته شده است. در فصل دوم نیز الگوی انقلاب کاج لبنان و پیامدهای مختلف آن را که به شکست انقلاب رنگی منجر شد، مرور شده است. زیرا این انقلاب که توسط عناصر غرب گرا سازمان دهی شده بود، در نهایت با پیروزی حزب الله لبنان، شکست سنگینی به جبهه ی طرفدار غرب وارد ساخت. در فصل سوم نیز با توجه به الگوی ارائه شده در بخش اول، به بررسی بازیگران و عوامل موثر در انقلاب های رنگی پرداخته شده است. در بخش سوم که با عنوان «انقلاب رنگی؛ ملاحظات ایرانی» مشخص شده است، در سه فصل مجزا به تلاش های صورت گرفته برای برپایی انقلاب رنگی در ایران، شرایط امکان و امتناع انقلاب رنگی در ایران و جمع بندی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت. بر این اساس در فصل نخست با عنوان «تلاش خارجی برای مدیریت انقلاب رنگی در ایران» به شکست و ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی در استفاده از قدرت سخت و توسل آنها به شیوه های براندازی نرم اشاره شده و سپس طرح برپایی انقلاب رنگی در ایران و افشای آن توسط وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم با عنوان «امکان انقلاب رنگی؛ از فرصت سیاسی تا کنش اجتماعی»، به ارائه چارچوب تحلیلی در زمینه شرایط وقوع انقلاب رنگی در ایران پرداخته شده است و در فصل سوم با عنوان «شرایط امتناع انقلاب رنگی در ایران»، به بررسی شرایط امتناع و محدودیت های وقوع انقلاب رنگی در ایران پرداخته شده و ضمن مرور محدودیت ها و موانع برپایی انقلاب رنگی در ایران، بر آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی به مثابه قدرت نرم ایران نیز تاکید شده است. کتاب قدرت نرم و انقلاب رنگی: انقلاب رنگی به مثابه تهدید جمهوری اسلامی ایران، نوشته حامد عبدوس است و در انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام