202,000
تومان
10 ٪
181,800
تومان
افزودن به سبد خرید

مطالعات موردی قدرت نرم

دسته بندی: علوم سیاسی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: جمعی از نویسندگان

شاعر:

ویراستار:

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1392

تعداد صفحات: 404

فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

اثر حاضر در راستای شناخت نظریه قدرت نرم متعارف به شناسایی هر چه بهتر کاربرد قدرت نرم در کشورهای مختلف کمک می کند.

کتاب از دو بخش و در قالب دوازده فصل به شرح زیر منتشر شده است.

بخش اول با عنوان «مطالعه موردی قاره آسیا ـ آفریقا»؛ شش فصل ابتدایی کتاب را در برگرفته است.
نگارنده در فصل با عنوان «افزایش قدرت نرم: مطالعه موردی آسیب های سیاست هند»؛ ضمن بحث کوتاه نظری در باب مفهوم قدرت نرم؛ به بررسی تحول تدریجی قدرت نرم هند و آسیب پذیری آن در برابر هژمون های جهانی یعنی بریتانیا و سپس ایالات متحده از قرن نوزدهم تا دوران کنونی می پردازد.
در فصل دوم با عنوان «قدرت نرم و قدرت های کوچک: مطالعه موردی راهبرد قطر»؛ بیان می کند که چگونه کشور کوچک قطر از طریق بکارگیری راهبرد دیپلماسی نیچه، تلاش های برندسازی، و ابزار پخش برنامه های بین المللی تلویزیونی به عنوان بخشی از زرادخانه دیپلماسی عمومی این کشور، با مدیریت توانسته سرمایه اصلی دیپلماسی عمومی را بدست بیاورد. این فصل قطر نشان داد که چگونه یک کشور کوچک می تواند از دیپلماسی نیچه به عنوان ابزاری برای افزایش برتری خود استفاده نماید، درحالیکه همزمان از آن نیچه برای بهبود موقعیت امنیتی خود استفاده نموده است. علاوه بر این، نشان داد که چگونه یک کشور می تواند راهبرد دیپلماسی نیچه خود و ابزارهای دیپلماسی عمومی را درون یک تدبیر برندسازی ملی عمومی جای دهد. این کشور همچنین یک مثال نخستین از این است که چگونه یک بازیگر می تواند یک ابزار دیپلماسی عمومی مانند پخش برنامه های بین المللی رادیو و تلویزیونی را برای پیشبرد موضوعات دیپلماسی عمومی، تقویت نیچه و حمایت از رفاه و سعادت خود بکار برد. از همه مهمتر، قطر به عنوان مثال روشنی است از اینکه چگونه ابزار و اسباب دیپلماسی عمومی می توانند به عنوان تقویت کننده راهبردهای دیپلماسی عمومی همانند دیپلماسی نیچه و برند سازی ملی عمل کنند.
در فصل سوم با عنوان «بازتعریف قدرت نرم: مطالعه موردی راهبرد بومی سازی تایوان»؛ بر آن است تا تفسیر جدیدی از قدرت نرم تایوان بر پایه مفهوم پروفسور نای، و نظریه قدرت نرم تایوان که توسط معاون رئیس جمهور، آنت لو بیان شده، ارائه دهد.
فصل چهارم با عنوان «نظریه قدرت نرم و راهبرد قدرت نرم کره»؛ به دنبال تئوریزه کرده داینامیک های قدرت نرم در روابط بین الملل، با هدف تجزیه و تحلیل توان بالقوه قدرت نرم کشور کره جنوبی است. در بخش اول، سعی شده است افق جدیدی از مباحث قدرت نرم را از طریق طبقه بندی و تئوریزه کردن جنبه های گوناگون قدرت نرم ارائه شود. در بخش دوم این فصل، بیشتر در مباحث توان بالقوه قدرت نرم کره جنوبی کاوش شده است و این کار را از طریق تجزیه و تحلیل "منابع نرم" که می تواند به طور بالقوه تبدیل به قدرت نرم کره شمالی شود انجام شده است. این فصل با ارائه یک سری توصیه های سیاسی پایان می یابد.
در فصل پنجم با عنوان «قدرت نرم و منطقه گرایی: مطالعه موردی سیاست های ترکیه در خاورمیانه»؛ نقش ترکیه به عنوان اِعمال کننده قدرت نرم در خاورمیانه از طریق مورد لحاظ قرار دادن دو جنبه، تجزیه و تحلیل شده است. در ابتدا، ارتباط ترکیه با اصلاحات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه مورد بحث گذاشته می شود. سپس، استفاده ترکیه از ابزارهای غیرنظامی در روابط با منطقه مخصوصا توان این کشور برای ایفای نقش طرف سومی در مدیریت و حل منازعات منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله راجع به این دو جنبه قدرت نرم ترکیه از طریق مورد ملاحظه قرار دادن توانایی ها و محدودیت ها بحث می کند.
فصل ششم با عنوان «کاربرد قدرت نرم: مطالعه موردی رنسانس آفریقایی»؛ از طریق ارزیابی سابوید، به تعیین این موضوع خواهد پرداخت که آیا گروه های ذینفع آفریقای جنوبی می توانند به عنوان ابزار سیاست خارجی در جهت ارتقاء رنسانس آفریقایی از طریق «همکاری جهت تغییر شکل» مفید باشند.

بخش دوم با عنوان «مطالعه موردی قدرت نرم در قاره اروپا ـ آمریکا»؛ فصول هفتم تا دوازدهم کتاب را در برگرفته است.
فصل هفتم با عنوان «احیاء قدرت نرم: مطالعه موردی راهبرد روسیه »؛ در مورد ابرقدرت بودن روسیه در حوزه های انرژی و همچنین تلاش این کشور جهت ایجاد رفاه عمومی و چگونگی رشد اقتصادی روسیه بحث می کند. همچنین بیان می کند که طیف جدیدی از محصولات روسیه ای، فرهنگ عامه روبه رشدی که از طریق تلویزیون ماهواره ای در حال گسترش است، صنعت روبه رشد فیلم سازی، موسیقی راک، رمان های محبوب روسیه ای، احیای دستاوردهای هنر سنتی روسیه ای، و مشاغل جدید در بخش خدمات و دیگر بخش ها، همگی روسیه را تبدیل به کشوری کرده که جذابیت هایش به طور فزاینده ای در مناطق اطرافش در حال رشد است.
فصل هشتم با عنوان «قدرت نرم و دیپلماسی عمومی نوین: مطالعه موردی الگوی حکومتداری جهانی اروپا»؛ به دنبال توضیح قابلیت و توانایی اتحادیه اروپا برای ایجاد یک راهبرد دیپلماسی عمومی موثری در بستر جدید جهانی است. اولین بخش این فصل به بررسی و تجزیه و تحلیل ویژگی های متمایز صحنه بین المللی و تحولاتی که دیپلماسی در مسیر تطبیق خود با جهت گیری های کنونی تجربه می کند، می پردازد. در ادامه، پتانسیل متقاعد کننده اتحادیه اروپا، قدرت هنجاری آن، و سهم خاص این سازمان در سه سناریوی مطرح این جامعه ـ شامل: همکاری در توسعه، جلوگیری از درگیری، و دفاع از حقوق بشر ـ توصیف شده است. سرانجام، پیشنهادات کاربردی گوناگونی جهت غلبه بر ضعف سازمان، بهبود تاثیر دیپلماسی عمومی آن، و سهیم شدن در سیستم در حال ظهور حکومت داری جهانی ارائه می شود.
فصل نهم با عنوان «قدرت نرم و موقعیت سخت: مطالعه موردی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا»؛ ابتدا نگاهی کوتاه به اتحادیه اروپا به مثابه یک قدرت با توجه به ارتباط میان قدرت نرم و سخت کرده و آن را با چشم انداز سیاست گذاری های آن مرتبط می سازد. سپس به بررسی سه منطق کلیدی که به نظر می رسد پیشرفت های سیاست خارجی اروپا از آنها گرفته شده پرداخته می شود. سرانجام، این دو مبحث را مستقیماً به راه هایی مرتبط می سازد که اتحادیه اروپا از طریق آنها خود را به عنوان بخشی از مثلث نیروها یافته و برخی از موضوعات محوری این بحث خاص را بر می شمرد. در نتیجه گیری نیز برخی از ویژگی های بالقوه برای ارتباطات پیشنهاد شده، و به آینده بالقوه سیاست خارجی اروپا پیوند داده و به تغییر ابتکارات تحت دولت اوباما در ایالات متحده اشاره می شود.
فصل دهم با عنوان «دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم: مطالعه موردی مأموریت آلمان در افغانستان»؛ در مورد دیپلماسی فرهنگی آلمان در افغانستان به بحث و بررسی پرداخته است و نتیجه می گیرد که نیروی نظامی آلمان باید در توسعه آموزش های بین فرهنگی خود بر پیاده سازی نظارت و راهبردهای آموزشی بین فرهنگی تمرکز کند.
فصل یازدهم با عنوان «آموزش بین المللی و قدرت نرم: مطالعه موردی سیاست خارجی کانادا »؛ به بررسی تاریخ اقدامات حکومت فدرال کانادا در دو حوزه «کمک های توسعه ای فرامرزی» و «روابط فرهنگی بین المللی» در بستر آموزش بین المللی می پردازد و به دنبال فهم منطق و چگونگی تاثیر رویکردهای این حوزه های سیاسی بر بین المللی سازی دانشگاههای کانادا است. این مقاله به بررسی سال های 1960 تا 2008 خواهد پرداخت و بسترهای متغیر روابط دیپلماتیک بین المللی در این دوران را روشن می سازد - در این بسترها، آموزش بین المللی از اساس و منطق «سیاسی» و «فرهنگی» دور شده و بیشتر بر جنبه «اقتصادی» آن تمرکز می شود - و اینکه دنیای پس از جنگ سرد و واکنش به رشد جهانی سازی، باعث تغییر داینامیک های «مرکزی» و «حاشیه ای» و جایگاه کانادا به عنوان یک قدرت متوسط شده است.
در طی این مباحث، این نوشتار نه تنها سهم و چالش های سیاست خارجی کانادا را در بین المللی سازی آموزش عالی کانادا بررسی می کند بلکه بر ویژگی های نقش حکومت فدرال کانادا در سیاست گذاری آموزش عالی و به طور خاص تر روابط آن با جامعه علمی و دانشگاهی تاکید می کند. در این روش؛ هدف، انجام تحقیقات و مباحث سیاسی گسترده تر در مورد بین المللی سازی آموزش عالی است.
در فصل دوازدهم با عنوان «قدرت نرم و قدرت اجتماعی: مطالعه موردی سیاست خارجی ونزوئلا»؛ پیرامون قدرت اجتماعی به مثابه ابزار موازنه نرم؛ توصیف ظهور دیپلماسی قدرت اجتماعی؛ تنزل مردم سالاری؛ اقتصاد سیاسی بین المللی نفت؛ محدودیتهای قدرت اجتماعی چاوز؛ بحران نفتی داخلی؛ چنددستگی متحدین بالقوه؛ و واکنش به چالش های قدرت اجتماعی، بحث شده است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام