192,000
تومان
10 ٪
172,800
تومان
افزودن به سبد خرید

روابط بین الملل در فقه اسلامی

دسته بندی: انقلاب اسلامی و حکومت دینی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: عارف خلیل ابوعید

ویراستار: ملیحه باستی

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1391

تعداد صفحات: 284

1
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

مقصود از روابط بین الملل اسلامی چگونگی ارتباط بین یک شخص مسلمان با فرد غیر مسلمان و یا میان جوامع است. در این کتاب، به مهم ترین اصول روابط میان حکومت اسلامی با سایر دولت ها و مباحثی چون صلح و جنگ، بررسی حکومت و ارکان آن، ایجاد روابط بین الملل در اسلام، جهاد و حکم جهاد و علل آن، مسا ئل مربوط به درگیری ها، نحوه خاتمه جنگ و تأثیرات آن بر مردم، پیمان ها و روابط درونی کشورهای اسلامی و بسیاری از مسائل دیگر پرداخته می شود. در این کتاب، نهایت تلاش شده است تا از منابعی چون کتاب و سنت و رفتار خلفا استفاده شود تا از این رهگذر به صورت مستدل به اصول اسلام و چارچوب اسلامی در تنظیم روابط بین المللی دست پیدا کنیم. نویسنده سعی کرده است که تمام محاسن و نقاط مثبت اسلام را در مقابله با مشکلات به ویژه در عصر حاضر که مستکبران بر قشر ضعیف و مستمند، ستم ها روا می دارند و اصول انسانی را که رو به سقوط گذاشته است و اندیشه ها ی باطل و مادیگرانه و ضد اخلاقی و امور شهوانی و نفسانی در این جامعه همه را به سوی بی هویتی می کشاند، بیان نماید. این کتاب از پنج بخش؛ در قالب بیست و شش فصل به رشته تحریر در آمده است. بخش اول با عنوان «کلیات»، هفت فصل اول کتاب حاضر را در خود جای داده است. در فصل اول با عنوان «حقوق بین الملل از نگاه فقهای مسلمان»؛ نگارنده ضمن ارائه درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی؛ پیرامون حقوق بین الملل در نگاه فقهای اسلام؛ دولت و ارکان آن و حاکمیت اسلام به بحث پرداخته است. در فصل دوم با عنوان «رکن اول: دولت، حاکمیت، ولایت و حکومت»؛ در مورد قدرت داخلی و قدرت خارجی بحث شده است. در فصل سوم تحت عنوان «رکن دوم: ملت»؛ نگارنده در مورد مسلمانان و غیرمسلمانان در دولت اسلامی؛ پناهندگان و تفاوت بین دولت، ملت و امت اسلامی بحث شده است. در فصل چهارم با عنوان «رکن سوم: سرزمین»؛ ضمن بیان نظریه اسلامی ماهیت بین المللی دولت؛ پیرامون دارالاسلام ـ سرزمین اسلامی و تقسیم بندی های آن؛ دارالحرب و تفاوتهای آنها در احکام؛ و همچنین دارالعهد (سرزمین عهد و پیمان) بحث شده است. در فصل پنجم با عنوان «رکن چهارم: حاکمیت اسلام»؛ پیرامون دولت و حکومت اسلامی بحث شده است. فصل ششم با عنوان «تحولات تاریخی روابط بین الملل»؛ در مورد روابط بین المللی پیش از اسلام نزد ایرانیان و روم و اعراب جاهلی و سایر ملل پیش از اسلام و هم چنین روابط بین المللی در قرون وسطی و سپس زمان حال حاضر بحث شده است. بر همین اساس در این فصل در مورد ملل آسیایی و افریقایی؛ یونان؛ دیدگاه رومیان؛ دیدگاه اعراب پیش از اسلام؛ قرون وسطی در اروپا؛ در عصر جدید؛ و عصر سازماندهی بین الملل بحث شده است. در فصل هفتم نیز در مورد پیدایش روابط بین الملل اسلامی؛ بحث شده است. بخش دوم با عنوان «روابط خارجی اسلامی در زمان جنگ»؛ فصول هشتم تا سیزدهم را در خود جای داده است. در فصل هشتم به تعریف جهاد؛ فصل نهم در مورد حکم جهاد؛ فصل دهم در مورد جهاد زن؛ فصل یازدهم در مورد جایگاه جهاد در قانونگذاری اسلامی؛ فصل دوازدهم در مورد علل آغاز جنگ و در فصل سیزدهم در مورد منابع خارجی حقوق بحث شده است. بخش سوم با عنوان «جنگ و رعایت موازین آن»؛ فصول سیزدهم تا بیستم را در خود جای داده است. در فصل چهاردهم در مورد دعوت قبل از مبارزه؛ در فصل پانزدهم در مورد زمان جنگ؛ فصل شانزدهم در مورد مشخص کردن دشمن؛ فصل هفدهم در مورد سلاح های بکار رفته؛ فصل هجدهم در مورد فریب و نیرنگ در جنگ؛ فصل نوزدهم در مورد تخریب و صدمه زدن؛ و فصل بیستم در مورد نظم و مقررات جبهه مجاهدین بحث شده است. بخش چهارم تحت عنوان «پایان جنگ و تأثیر آن بر اشخاص و اموال»؛ فصول بیست و یکم تا بیست و سوم را در خود جای داده است. در فصل بیست و یکم در مورد پایان جنگ؛ فصل بیست و دوم در مورد تأثیرات جنگ در نیروهای دشمن؛ فصل بیست و سوم در مورد جنگ و اموال دشمن بحث شده است. بخش پنجم با عنوان «صلح در اسلام» فصول بیست و چهارم تا بیست و ششم را شامل شده است. فصل بیست و چهارم در مورد مبنای رابطه، صلح یا جنگ؟؛ فصل بیست و پنجم در مورد معاهدات در اسلام و در فصل بیست و ششم در مورد نمایندگی سیاسی بحث شده است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام