120,000
تومان
10 ٪
108,000
تومان
افزودن به سبد خرید

علوم قرآنی 2: وحی شناسی

دسته بندی: معارف قرآن و حدیث - سایر

ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نویسنده: مصطفی کریمی

سال نشر: 1387

تعداد صفحات: 424

1
امتیاز
2
نفر
3 از 5
فروش پیامکی این محصول
گزیده ای از کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

گزیده ای از کتاب

متأسفانه وحی، در دام تحلیل های گوناگون و گاه غلط افتاده است و کسانی با اعتماد به اصول مادیگرایی، آن را از اساس منکر شده اند و رهاورد پیامبران را، حاصل نبوغ، خلجان ذهنی یا عواطف شدید ایشان پنداشته اند. در سده های اخیر نیز در پی بروز پاره ای مشکلات کتاب مقدس مسیحی، و برای رهایی از آنها برخی اندیشمندان غربی وحی را تجربه دینی پیامبران، و در نتیجه کتاب مقدس را حاصل آن شمرده اند. شگفت آنکه، بعضی نویسندگان مسلمان و برخی محققان وطنی نیز با چشم پوشی از بیان صاحیبان ارتباط وحیانی، این تحلیل را پذیرفته ، آن را تحلیل صحیح می دانند ، حال آنکه دو طرف این ارتباط، یعنی خداوند و پیامبران و بویژه پیامبر اکرم در آیات و روایات بسیاری، به روشنی از وحی سخن گفته و آن را ارتباط زبانی و تکلم الهی با برخی بندگان شمرده اند. به رغم تحقیقات شایان توجهی که درباره وحی سامان یافته ، به نظر می رسد لازم است به یاری آیات و روایات، مسائل وحی بویژه تحلیل آن و نقش فرشته و پیامبر در این زمینه ، با نگاهی نو ، جامع و دقیق تر بررسی شود. تحقیق حاضر، از همین منظر و با هدف پاسخگویی به نیازهای دانش پژوهان رشته علوم قرآنی و تفسیر تدوین یافته است. کتاب حاضر در 16 درس به مباحث زیر می پردازد: درس اول:مفهوم شناسی وحی درس دوم: امکان وحی درس سوم: ضرورت وحی درس چهارم: منشأ الهی وحی درس پنجم: رویکرد تجربی به وحی درس ششم: تحلیل عقلی وحی درس هفتم: وحی؛ سخن حضوری خدا با پیامبر درس هشتم: اقسام و فرایند نزول وحی درس نهم: وحی؛ بیان زبانی یا ارائه واقع درس دهم: قرآن؛ وحی زبانی درس یازدهم: سلامت وحی درس دوازدهم: نقش پیامبر و فرشته در وحی درس سیزدهم: تعین پیشین و استقلال وحی درس چهاردهم: بسط ناپذیری و پایان وحی درس پانزدهم: تفاوت وحی با برخی مفاهیم مرتبط درس شانزدهم: نگاهی به وحی در یهودیت و مسیحیت این اثر به ارزش سه واحد برای دانشجویان رشته علوم قرآنی و تفسیر فراهم آمده و در آن سعی شده تا مؤلفه های یک متن آموزشی رعایت شود. از این رو در هر درس، اهداف، پیش سازمان دهنده ، فعالیت ضمن درس، چکیده، پرسش، منابع برای مطالعه بیشتر و موضوع تحقیق طراحی و ارائه شده است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام