134,000
تومان
10 ٪
120,600
تومان
افزودن به سبد خرید

فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی - جلد اول: نسخه های 1-500

1
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

ساختار کتاب

کتاب فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی از دو بخش تشکیل شده است:

1. فهرست نسخه ها

چینش اطلاعات در فهرست نسخه ها به ترتیب ذیل است:

شمارة ثبت نسخه و رساله (بیان کنندة شمارة نسخه و رساله در کتابخانة مرکز پژوهشی دائرهْْ المعارف علوم عقلی اسلامی)؛
عنوان اصلی و دیگر عناوین (شامل عنوان اصلی و عنوان های فرعی و جعلی رساله)؛
پدیدآوران (شامل نام مؤلف، شارح، مترجم و... همراه با ذکر نقش پدیدآور)؛
موضوع (بیان کنندة موضوعاتی که رساله به آنها پرداخته است)؛
زبان (بیان گر زبان رساله)؛
آغاز (شامل عبارات آغازین رساله)؛
انجام (شامل عبارات پایانی رساله)؛
وضعیت نسخه (شامل تعداد برگ، نوع خط، تعداد سطر و کامل یا ناقص بودن رساله و تعیین نوع نقص آن)؛
وضعیت کتابت (شامل نام کاتب، محل و تاریخ کتابت)؛
ملاحظات (توضیحات نسخه شناسی و کتاب شناسی)؛
نسخ دیگر (اشاره به تعداد نسخه های این رساله در داخل کشور با ارجاع به فهرستواره دستنوشت های ایران: دنا)؛
نسخ مرکز (معرفی نسخه های دیگر همین رساله در مرکز پژوهشی دائرهْْ المعارف علوم عقلی اسلامی)؛
محل نگهداری (بیان کنندة محل نگهداری نسخة اصلی رساله).

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام