168,000
تومان
10 ٪
151,200
تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب شناسی توصیفی فلسفه اخلاق - جلد دوم: مقالات

دسته بندی: نظام اخلاقی اسلام

ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نویسنده: حسین احمدی

سال نشر: 1394

تعداد صفحات: 566

فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

فلسفه، به هر معنی که باشد، در قرن حاضر به دو بخش اساسی تقسیم شده است: 1.فلسفه مطلق، که به واقع فلسفه مطلق است; 2. فلسفه مضاف، که حاصل اضافه شدن فلسفه به یک رشته علمی است. فلسفه مضاف اقسام متعددی دارد; مانند فلسفه تاریخ، فلسفه هنر، فلسفه ادبیات، فلسفه علم، فلسفه حقوق، فلسفه دین، فلسفه اخلاق و امثال آن.
فلسفه مضاف عبارت است از بحث و بررسی فلسفی در یکی از شاخه های علوم است. در پرتو فلسفه مضاف، موضوع آن علم را بهتر می توان درک کرد; مثلا در پرتوفلسفه تاریخ، تاریخ رابهترمی توان درک کرد ودر پرتوفلسفه اخلاق، اخلاق را.
فلسفه اخلاق نام جدیدی است بر موضوعی قدیمی که جوانه های آن در میان یونانیان و مسلمانان بوده، اما شکوفایی آن به اوایل قرن بیستم می رسد. به عبارت روشنترآنکه فلسفه اخلاق، به صورت دانشی مستقل، باانتشارکتاب جرج ادواردمورتحت عنوان مبانی اخلاق، (Principa Ethica) درسال 1903 م. پابه عرصه ظهورنهاد.
فلسفه اخلاق عهده دار تحقیق درباره مبادی علم اخلاق است. در علم اخلاق،گفته می شود که کاری خوب و چه کاری بد است; اما در فلسفه اخلاق، گفته می شودکه خوب و بد ریشه در کجا دارد و ملاک تقسیم کارها به خوب و بد چیست و چراکاری خوب و کار دیگری بد دانسته می شود.
از هنگامی که دانش جدیدی با عنوان «فلسفه اخلاق » ظهور کرد، هم به مسائلی پرداخته شده که در گذشته مورد غفلت عالمان اخلاقی بوده و هم به مسائلی که درگذشته، جسته و گریخته و به صورت غیر منقح، مطرح می شده، سر و سامان وصورت منظمی داده شده است; مثلا، عالمان اسلامی، در گذشته برخی از مسائل فلسفه اخلاق را در فلسفه، برخی را در کلام و برخی را در اصول فقه بررسی می کرده اند; اما امروزه فلسفه اخلاق خود همه این مسائل را مورد بررسی قرارمی دهد که از رهگذر آن، فواید بی شماری نصیب علم گردیده است. به دیگر بیان،چون در گذشته، برخی از مسائل فلسفه اخلاق در لابلای چند علم مطرح می شده،صورت منقح و مشخصی نداشته; اما از هنگامی که این مسائل در ذیل یک علم (فلسفه اخلاق) مطرح شده،سر وسامان یافته است. به علاوه، چه بسیار مسائلی که امروزه درفلسفه اخلاق بدان ها پرداخته می شود ولی در گذشته مطرح نبوده است.
متاسفانه بهره ما، مسلمانان، از فلسفه اخلاق بسیار اندک است. با اینکه دنیای غرب را چندان بهره ای از اخلاق نیست، اما از فلسفه اخلاق حظ وافری دارد. غرب هم زادگاه فلسفه اخلاق و هم پرورشگاه آن است. این در حالی است که روزگاری دنیای اسلام ستاره درخشانی در سپهر اخلاق بوده و پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم هدف ازبرانگیخته شدن خود را تکمیل مکارم اخلاقی می دانست.
پیشینه این دانش

فلسفه اخلاق، دانشی نوبنیاد است که به عنوان رشته ای مستقل پیشینه ای دراز ندارد؛ اما بررسی مسائل و مباحث آن در جهان غرب به یونان باستان باز می گردد. در جهان اسلام، علاوه بر آموزه های وحیانی، مسائل این علم در برخی از مهم ترین منابع دانش های بنیادین دینی مانند فلسفه، کلام، اصول فقه و اخلاق قابل بازیابی هستند.

رویکرد دائرةالمعارف در زمینه فلسفه اخلاق

از آن جا که در مبانی و مکاتب فلسفه اخلاق در جهان غرب ـ به ویژه غرب جدید و معاصرـ تعارض های فراوانی با آموزه های دینی و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان دیده می شود، تدوین «دائره المعارف فلسفه اخلاق» با رویکرد برجسته سازی دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، در برنامه های اصلی «مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسلامی» قرار گرفت.

این مرکز برای دستیابی به هدف یاد شده ـ به مانند همه رشته های دیگر ـ در گام نخست، تهیه اصطلاح نامه فلسفه اخلاق و تنظیم ساختار، این دانش را ـ با توجه به اصطلاحات و مطالبی که در آثار مسلمانان آمده ـ در دستور کار قرار داده است.

منابع این کتابشناسی

اصطلاحات فلسفه اخلاق از دو دسته از منابع باید استخراج شوند. دسته اول آثاری هستند که مستقیماً به مباحث فلسفة اخلاق پرداخته اند، دسته دوم برخی از منابع رشته های دیگرند که مباحث فلسفه اخلاق در آنها به صورت غیرمستقیم مطرح شده است. اما چون اصطلاح یابی از همه آثار موجود مرتبط با این رشته مستلزم صرف هزینه زیاد و چه بسا در مواردی نتیجه ای اندک باشد، باید از میان منابع موجود، گزینشی حساب شده انجام می گرفت. بدین منظور فهرست نسبتاً جامعی از منابع فلسفه اخلاق و توصیف آنها تهیه گردید و در «شورای علمی فلسفه اخلاق» مرکز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفت.
جلد دوم این مجموعه شامل مقالات می باشد.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام