17,000
تومان
10 ٪
15,300
تومان
افزودن به سبد خرید

معیارها و شاخص های پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
2
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

این کتاب شامل دو بخش مبانی و معیارهای پیشرفت و توسعه انسانی از دیدگاه اسلام و غرب است.

در فصل نخست مفاهیم و تعاریف موضوع اصلی کتاب مطرح می شود که به پیشرفت و توسعه انسانی و حیات طیبه اشاره دارد و فصل دوم مبانی نظری، اهداف و پیامدهای پیشرفت و توسعه انسانی اسلام و غرب مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده در بخش دوم مبانی نظری توسعه انسانی از دیدگاه غرب، اهداف توسعه انسانی از دیدگاه غرب و پیامدهای توسعه انسانی از دیدگاه غرب را مطرح می کند و مبانی نظری پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را موضوع بحث قرار می دهد.

فصل سوم معیارهای پیشرفت اسلام از دیدگاه اسلام است که به موضوعات مهمی مانند پیشرفت انسانی، نقش معیارها و منطق انتخاب اشاره دارد.

فصل چهارم این کتاب با عنوان شاخص ها و نماگرهای معیار دینداری، موضوعات مهمی مانند شاخص های دین داری از بعد بینش، عقیده، پایداری در عقیده و شاخص های دینداری از بعد تکلیفی را طرح بحث می کند.
نویسنده در انتها نیز پیوست های مهمی مانند نماگرهای اعتقاد به عدل الهی، نماگرهای اعتقاد به نبوت و... را تبیین می کند.

فصل پنجم شاخص ها و معیارهای علم و معرفت و فصل ششم شاخص ها و نماگرهای معیار تامین معاش نام داشته و در این فصل به صورت جزئی به تامین معاش و شاخص های تامین معاش پرداخته شده است.

شاخص ها و نماگرهای معیار کرامت و آزادی را از فصول دیگر این کتاب است. در این کتاب به شاخص های کرامت و آزادگی به طور کامل پرداخته شده که در 17 موضوع این شاخصه ها با رابطه های نماگر با پیشرفت انسانی مطرح شده است.

در انتهای کتاب جمع بندی و نتیجه گیری ذکر شده که مبانی نظری توسعه از دیدگاه غرب با هستی شناسی و روش شناسی که در غرب وجود دارد، مانند اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم طرح شده و در نهایت مبانی نظری پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مولفان این کتاب کوشیده اند که این کتاب را با سبک جدیدی آماده کرده و شاخص های پیشرفت انسانی را در آن واکاوی کنند.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام