بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

کتاب اللغة العربیة (دوره چهار جلدی)

معرفی کتاب

مجموعه 4 جلدی «اللغه العربیه» به همت مرکز نشر و ترجمه المصطفی، برای مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی تهیه و تدوین شده است.

این مجموعه دارای 4جلد کتاب می باشد که هر کدام مخصوص مرحله ای خاص از فراگیری زبان عربی می باشند. ضمنا به ازای هر جلد، یک جلد «کتاب التطبیق» برای تمرین و مرور مطالب وجود دارد.

ویژگی های جلد اول:
1– إثراء الطالب بمفردات الحیاه الیومیه.
2- صیاغه الجمله الاسمیه والفعلیه المُبسَّطه.
3- إغناء الطالب بأسالیب المجامله والتعارف.
4- أدوات الاستفهام ومواضع استخدامها.
5- بحث العدد والمعدود بصوره تطبیقیه.

ویژگی های جلد دوم:
1- تنمیه مفردات الطالب الیومیه.
2- صیاغه الجمله والربط بین الجمل.
3- تکوین الجمله السؤالیه.
4- الحدیث المُبسَّط فی محاور یومیه.

ویژگی های جلد سوم:
1- ترسیخ مهاره التحدُّث والحوار.
2- تعلیم مهاره الإنشاء.
3- تزوید الطالب بصیغ الأسئله والأجوبه المتنوعه.
4- تمکین الطالب من معرفه الأخطاء الشائعه.

ویژگی های جلد چهارم:
1- إثراء الرصید اللغوی فی مجالات الحیاه الاجتماعیه والثقافیه.
2- تنمیه مهاره الإنشاء والکتابه الموضوعیه.
3- تنمیه الخطابه والحدیث الموضوعی.
4- تنمیه قدره الطالب علی معرفه الأخطاء الشائعه.
5- تزوید الطالب ببعض الأسالیب الأدبیه.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط