145,000
تومان
10 ٪
130,500
تومان
افزودن به سبد خرید

جرم شناسی و سیاست جنایی

دسته بندی: حقوق

ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سال نشر: 1393

تعداد صفحات: 722

1
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

کتاب جرم شناسی و سیاست جنایی شامل هفده مقاله در این موضوعات است که به کوشش حسینعلی بای و به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
مقاله نخست کتاب حاضر با عنوان پیشگیری وضعی یکی از شیوه های پیشگیری از جرم است که در آن سعی می شود با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی از ارتکاب جرم توسط شخص مصمم به انجام جرم جلوگیری شود.

راهبردهای کاربردی برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی عنوان دومین مقاله این کتاب است، پیشگری از جرم از طریق طراحی محیطی در مناطق مسکونی و پارکینگهاست. سومین مقاله مجموعه پیش رو پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر می باشد. ضمن تبیین اهمیت فضای سایبر در مبادله اطلاعات و کاربردهای فراوان آن در حوزه های اقتصادی، سیاسی و ... با یادآوری جرائم متنوع این فضا و پاسخگو نبودن تدابیر کیفری راه حل استفاده از تدابیر پیشگیرانه خصوصاً پیشگیری وضعی را توجیه نماید.

مقاله بعدی نقش وقف در پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی می باشد به اعتقاد نویسنده کارکرد نهاد وقف فقط به پیش از وقوع جرم محدود نمی شود بلکه پس از وقوع جرم نقش آفرینی مؤثری در کاهش جمعیت کیفری سازش دادن بزهکار و بزهدیده، و ایفای نقش ترمیمی یا حتی اصلاح و درمان مجرمان دارد. آزار کودکان؛ علل و پیامدها عنوان پنجمین مقاله این مجموعه است.

مؤلف به بررسی علل کودک آزاری می پردازد و در ادامه نیز پیامدهای جسمانی، روانی و اجتماعی این قبیل آزارها را بیان می نماید. ششمین مقاله این کتاب بازپروری بزهکاران در مقررات ایران است که مؤلف با اشاره به اینکه بازپروری بزهکاران توسط سیاست گذاران جنایی ایران در قانون اساسی قوانین عادی؛ آیین نامه ها و بخش های متعددی مورد توجه جدی قرار گرفته است. بنیادهای جرم انگاری در حقوق کیفری نوین عنوان مقاله هفتم کتاب می باشد که در ین مقاله انسان شناسی بنیاد جرم انگاری تلقی شده و بر این نکته تاکید می شود که هرگونه تفسیری از انسان بر شکل گیری اندیشه های سیاسی و به ویژه ضوابط جرم انگاری مؤثر است.

بررسی هزینه های جرم با نگرشی اسلامی عنوان مقاله هشتم کتاب که مؤلف با تشریح مفهوم و بیان انواع هزینه های جرم، برخی کاربردهای آن در حوزه سیاست جنایی را توضیح و با رویکردی دینی، به تبیین بخشی از هزینه های جرائم که در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است می پردازد. تأملی بر نظام هزینه ـ فایده در حقوق کیفری عنوان مقاله نهم که مؤلف به بررسی هزینه های جرم در دو مرحله پیش و پس از وقوع جرم و هزینه های مجازات در دو مرحله قبل و بعد از صدور حکم می پردازد. خشونت و مجازات عنوان مقاله دهم که در این مقاله مؤلف پس از تبیین ارتباط مجازات و خشونت از منظر مکاتب جرم شناسی، دیدگاه اسلام را در این زمینه بیان نموده و توضیح داده.

مقاله یازدهم بزه دیده شناسی پیشگیرانه با نگاهی به سیاست جنایی اسلام می باشد که پس از بیان این مقدمه به تبیین سیاست جنایی اسلام که از قرن ها پیش در تعالیم و آموزه های خود، به امر بزهدیده و نقش او در ارتکاب جرم، توجه خاص داشته است، پرداخته می شود. مولف پس از بیان انواع بزهدیده، به عوامل بزهدیدگی و راههای حمایت از بزهدیدگان، به بیان برخی از آموزه های دینی و اخلاقی در جهت کاهش بزهدیدگی، می پردازد. مقاله دوازدهم امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی می باشد که مولف می کوشد تا با توضیح کارکردهای این آموزه، ابهامات پیرامون آن را بازگو نماید.

اهمیت این آموزه دینی در سیاست جنایی ـ چنانکه در مقاله بازتاب یافته است ـ از آن جهت است که اولاً متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی است؛ ثانیاً در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه، می تواند کاربرد داشته باشد؛ ثالثاً تأثیر آن، تأثیر اصلاح گرایانه است که بر همه روابط اجتماعی حاکمیت دارد و رابعاً علاوه بر نقش محوری داشتن نسبت به سایر آموزه های سیاست جنایی، به نحو قابل توجهی نسبت به عموم انحرافات و جرایم شمولیت و فراگیری دارد. سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی مقاله سیزدهم این کتاب است که مولف با تاکید بر اینکه سیاست جنایی اسلام با نگاهی معتدل و واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیات فردی و اجتماعی، موضعی سازنده و هدایت گر نسبت به این غریزه، سرکش و زیاده خواه اتخاذ کرده است؛ به تبیین برخی از برنامه های اسلام در زمینه کنترل و هدایت این غریزه می پردازد.

برنامه هایی مانند؛ بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشش های غریزه جنسی و ایجاد نیروی خودکنترلی در درون فرد، از میان بردن زمینه ها و عوامل تحریک کننده غریزه جنسی، ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افرادی که در صدد ارتکاب جرایم جنسی اند. مقاله چهاردهم کتاب عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن، در این مقاله با اشاره به اینکه وضع قوانین جدید کیفری با توجه به تحولات اقتصادی، فرهنگی و ... امری اجتناب ناپذیر است، موضوع افراط قانون گذاران در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است.

مقاله پانزدهم کتاب نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری می باشد که مولف با اشاره به تنوع و فراوانی وقوع جرم سرقت تعزیری در جامعه که اتخاذ سیاست تقنینی و قضایی جامع و واحدی را در حوزه قانون گذاری و دادرسی می طلبد، به سیر تقنینی جرم انگاری سرقت و مشکلات موجود در قوانین، می پردازد. مقاله با تبیین مشکلات و دشواریهای قضات در مواجهه با مواد مختلفی که در زمینه این جرم وضع شده است، ادامه می یابد و با ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت فعلی از طریق اصلاح قوانین موجود، به پایان می رسد.

مقاله شانزدهم کتاب از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت می باشد در این مقاله به ضرورت وجود نهادهایی که متولی امر جبران خسارت بزه دیده شوند، تأکید و ضمن بیان فواید جبران خسارت بزهدیده توسط دولت، مبانی حقوقی این امر، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مقاله هفدهم این کتاب جرم انگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می باشد که مؤلف پس از ارائه تعریفی از خشونت جنسی در حقوق لین الملل کیفری و نیز اقدامات به عمل آمده برای مقابله با این جرم در سطح جهانی به بررسی مصادیق این جرم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می پردازد.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام