فراخوانی فراخوانی ...

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی - جلد اول: اصول و مبانی

مولف : باقر ساروخانی

ناشر کتاب : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 542

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
موجود شد باخبرم کن

معرفی کتاب

روش های تحقیق یکی از الزامات پژوهش های علمی در علوم مختلف است. بسیاری از صاحب نظران روش های تحقیق در علوم انسانی را متفاوت از علوم طبیعی می دانند، همان طور که بسیاری دیگر روش های تحقیق علوم طبیعی را در علوم انسانی کاربردی می دانند و دسته سومی معتقد به استفاده از هر دو روش هستند.

دکتر باقر ساروخانی از اساتید برجسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در 2 مجلد به مباحث مرتبط با «روش های تحقیق در علوم اجتماعی» پرداخته اند:

- جلد نخست: اصول و مبانی

جلد دوم: بینش ها و فنون

کتاب با نثری روان و بلیغ نگاشته شده است و از مفصل بندی خوبی برخوردار است.

فصول مختلف جلد اول به شرح زیر است:

1- شناخت، علم، روش
فصل اول: شناخت و شیوه های آن
فصل دوم: علم، هدفها و کارکردهایش
فصل سوم: روش شناسی
فصل چهارم: انواع روش

2- عناصر اساسی تحقیق
فصل اول: مفاهیم
فصل دوم: فرضیه ها
فصل سوم: متغیرها
فصل چهارم: طرح تحقیق
فصل پنجم: نمونه گیری

3-روشهای جمع آوری یا تنسیق اطلاعات
فصل اول: مشاهده و انواع آن
فصل دوم: مصاحبه و انواع آن
فصل سوم: روشهای اسنادی
فصل چهارم: تحلیل محتوی
فصل پنجم: روشهای موردی
فصل ششم: تک نگاری

4- سنجش و اندازه گیری
فصل اول: مقیاسها
فصل دوم: طیفها

5- پردازش و تحلیل داده ها
فصل اول: کدگذاری
فصل دوم: جدول سازی
فصل سوم: فنون ترسیمی
فصل چهارم: تبیین و نظریه سازی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط