بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (دوره دو جلدی)

ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده باقر ساروخانی

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 1065

معرفی کتاب

روش های تحقیق یکی از الزامات پژوهش های علمی در علوم مختلف است. بسیاری از صاحب نظران روش های تحقیق در علوم انسانی را متفاوت از علوم طبیعی می دانند، همان طور که بسیاری دیگر روش های تحقیق علوم طبیعی را در علوم انسانی کاربردی می دانند و دسته سومی معتقد به استفاده از هر دو روش هستند.

دکتر باقر ساروخانی از اساتید برجسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در 2 مجلد به مباحث مرتبط با «روش های تحقیق در علوم اجتماعی» پرداخته اند:

- جلد نخست: اصول و مبانی

جلد دوم: بینش ها و فنون

کتاب با نثری روان و بلیغ نگاشته شده است و از مفصل بندی خوبی برخوردار است. فصول مختلف جلد اول و دوم این مجلد به شرح زیر است:

*****جلد اول: اصول و مبانی
**بخش نخست: شناخت، علم و روش
فصل اول- شناخت و شیوه های آن
فصل دوم علم، هدف ها و کارکردهایش
فصل سوم- روش شناختی
فصل چهارم- انواع روش

**بخش دوم: عناصر اساسی تحقیق
فصل اول- مفاهیم
فصل دوم- فرضیه ها
فصل سوم- متغیرها
فصل چهارم- طرح تحقیق
فصل پنجم- نمونه گیری

**بخش سوم: روش های جمع آوری یا تنسیق اطلاعات
فصل اول- شاخص ها
فصل دوم- مصاحبه و انواع آن
فصل سوم- روش های اسنادی
فصل چهارم- تحلیل محتوا
فصل پنجم- مطالعات موردی
فصل ششم- تک نگاری

**بخش چهارم: سنجش و اندازه گیری
فصل اول- مقیاس ها
فصل دوم- طیف ها

**بخش پنجم: پردازش و تحلیل داده ها
فصل اول- کدگذاری
فصل دوم- جدول سازی
فصل سوم- فنون ترسیمی
فصل چهارم- تبیین و نظریه پردازی

*****جلد دوم: بینش ها و فنون
**بخش اول: بینش ها و دیدگاه ها
فصل اول- تجربه گرایی
فصل دوم- روش تأویل

**بخش دوم: عناصر اساسی پژوهش
فصل اول- شاخص سازی
فصل دوم- انواع نمونه گیری
فصل سوم- اعتبار و روایی
فصل چهارم- تحلیل جداول و کاربرد آن

**بخش سوم: روش ها
فصل اول- روش های مقایسه ای
فصل دوم- روش های تاریخی
فصل سوم- گونه شناسی
فصل چهارم- تحلیل محتوا و کاربرد آن
فصل پنجم- مردم روش

**بخش چهارم: فنون و ابزار
فصل اول- همبستگی جزیی و ضریب تأثیر
فصل دوم- پانل، جداول تبدیل و احتمالات تغییر
فصل سوم- مدل های علّی
فصل چهارم- شبیه سازی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما