بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا

معرفی کتاب

نیمی از این کتاب گزیده ای از مقالات همایش بین المللی سال ۱۳۸۳ و مابقی آن به سفارش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فراهم آمده است.

عنوان مقاله و نام مولفان:

ماهیان برق زا در نظر ارسطو، بیرونی، ابن سینا و عبدالطیف بغدادی و طریقه معالجه با این ماهیان/ جعفرآقایانی چاوشی،
بررسی تحلیلی مکانیک جابه جایی در الاشارات و التنبیهات/ محمد جواد ناطق،
معنی و نحوه وجود حرکت در فلسفه ابن سینا/ مهدی نجفی افرا،
میراث صوت شناسی ابن سینا/ سپیده چیت ساز، لطف الله یارمحمدی، سید فخرالدین مصباح،
جهت سور و جهت حمل در منطق قدیم/ محمدعلی اژه ای،
نوآوری های منطقی ابن سینا/ اکبر فایدئی،
مبانی پدیدارشناسی عینی در شناخت شناسی ابن سینا/ مهدی دهباشی،
واجب والوجود/ احمد بهشتی و سعید بهشتی،
تحقق کلی طبیعی در اندیشه ابن سینا/ سید محمد منافیان،
اتحاد مفهومی و مصداقی ذات و صفات واجب تعالی/ محمد ذبیحی،
نقد فخر رازی بر برهان ابن سینا در باب یگانگی خدا و دفاع خواجه نصیر/ توبی مایر و ترجمه رحمان شریف زاده،
علم و اراده الهی از منظر ابن سینا/ فرشته ندری ابیانه،
ضرورت و امکان در اندیشه ابن سینا/ خوزه پامپلونا،
نگاهی به آفریده های شعری ابن سینا/ سید احمد امامزاده،
خیر و شر در فلسفه / قاسم پورحسن،
عشق از نظر ابن سینا/ سید حسن سعادت مصطفوی،
التفرقۀ بین الماهیۀ و الوجود فی فلسفۀ ابن سینا/ لطفی خیرالله،
الخیال بین الحسی و القدسی عند ابن سینا/ د. محمد المصباحی،
ابن سینا فی منظار الشهرستانی/ أ. د. محمدعلی آذرشب.
تمام این مقالات در مجموعه پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا گنجانده شده است.

ابن سینا می گوید صفات باری تعالی نه تنها اتحاد مصداقی دارند بلکه اتحاد مفهومی هم دارند. به نظر او این مفاهیم متعدد حاکی از این حقیقت اند و در ذات ربوبی علم همان قدرت و قدرت همان علم است. این مفاهیم چناچه به طور مطلق و با قطع نظر از مصداقی که بر او حمل می گردند لحاظ گردند هر یک معنای بیگانه و جدای از هم دارند اما این الفاظ اگر بر ذات واجبی حمل گردند مفهومشان یکی است.

بنابراین مفاهیم به طور مطلق اگر لحاظ گردند مختلف اند اما با لحاظ این جهت که این ها همه حاکی از این ذاتند تغایری ندارند همان مفهومی که بیانگر قدرت اوست بیانگر علم او نیز هست و بالعکس و لحاظ حیثیت ذات در اطلاق مفاهیم تصرف می کند. با این بیان ابن سینا گویا مفهوم را در مصداق اشراب و هر دو پیوند زده است و از انجا که در واجب تعالی مصداق ذات و صفات متحدند در مفهوم نیز اینچنین اند. چون این مفهوم با توجه به ذاتی که از حکایت می کند برای ما مفهوم گشته است نه به طور مطلق و رها.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما