بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

مطالعه تطبیقی سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

مسیحیت کاتولیک و اسلام شیعی، بنا بر گستردگی و سابقه پرفراز و نشیب خود، از سازمان روحانیت فعال و منسجمی برخوردارند که فرهنگ خاصی را پدید آورده اند و نقش ها و اهداف به خصوصی را برای خود تعریف کرده اند.
مطالعات زیادی چه از درون روحانیت شیعه و کاتولیک و چه از بیرون آنها، در تعریف و تحلیل و حتی نقد و بررسی آنها انجام شده است؛ اما افراد کمتری به فکر مقایسه این دو سازمان افتاده اند.
مقایسه دو سازمان روحانیت کاتولیک و شیعه، از آن جایی که در دو بستر تاریخی و جغرافیایی متفاوتی شکل گرفته اند، می تواند باعث انتقال تجربیات مفید و توسعه و بهبود عملکرد آنها در حیطه فعالیت هایشان شود.

این کتاب از چهار بخش عمده تشکیل میشود:
1. زایش و شکل گیری؛ مطالعه دوره آغازین سازمان های روحانیت کاتولیک و تشیع
2. ساختار داخلی سازمان روحانیت کاتولیک و روحانیت تشیع؛ نظام آموزشی، تبلیغی، قضایی، إداری و اقتصادی
3. وظایف و کارکرد های سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع؛ تبلیغی و آموزشی، اجتماعی و عمومی، سیاسی و فرهنگی
4. بررسی تعاملات اجتماعی سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع با نهاد های و سازمان های دیگر
همکاری متقابل که تا پیش از گسترش ارتباطات در دورۀ معاصر مفهومِ چندان متداولی نبوده است، امروزه به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما