بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات (دوره دو جلدی)

معرفی کتاب

کتاب«معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات» به بازشناسی و تفکیک میان احکام ثابت و متغیر در گفتار و رفتار معصومان پرداخته و در جلد اول کتاب به معیار های ثابت و درجلد دوم به معیارهای تغییر پرداخته است.
نگارنده پس از طرح خاستگاه کلامی بحث کلامی ثابت و متغیر و مفهوم شناسی آن، به چهار دیدگاه مختلف در تفسیر ثابت و متغیر پرداخته و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
آیا اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم داریم یا خیر و اگر داریم آن اصل ثبات است یا تغییر، مطالب فصل دوم را به خود اختصاص داده و دلایل هر یک از این اقوال مفصلا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
قرائن ثبات شامل قراین خاص لفظی و غیر لفظی و قراین عام در فصل پایانی جلد اول به بحث گذاشته شده است.

در جلد دوم کتاب به قراین تغییر شامل قراین خاص لفظی و غیر لفظی و قراین عام تغییر پرداخته شده است. در بحث از قراین عام تغییر، به متغیر بودن موضوع، عرضی بودن آن، فرعی بودن، در دسترس دانش بشر بودن موضوع، عرفی بودن موضوع، مصداق عدالت زمانه، امتناع دخالت دین در موضوع و تفویض اختیار صدور حکم به وسیله دین در یک موضوع، از عناوین این فصل است.
در پایان کتاب به مطالبی کلی درباره جریان معیارهای ثبات و تغییر اشاره شده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما