فراخوانی فراخوانی ...

درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی با تأکید بر علوم انسانی

کلام و دین پژوهی - 43

مولف : قاسم ترخان

ناشر کتاب : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سال نشر : 1396

تعداد صفحات : 460

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
350,000 315,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

توجه به نقش بنیادین علوم انسانی و نقدهای فراوانی که بر وضعیت موجود آن وارد است، تحول علوم انسانی را ضروری می نماید.
وضعیت مطلوب این تغییر، همانا پیراستن این علوم از مبانی فکری سکولاریزم است؛ اما ترسیم چارچوبی برای تولید علوم انسانی اسلامی، بدون درک درستی از این علوم و اسلامی سازی آن و همچنین اثبات امکان و تبیین چگونگی تأثیرگذاری گزاره های کلامی میسر نیست.

این کتـاب ضمن تحلیـل چالـش هـای معرفت شنـاختی، علم شناختـی و دیـن شناختـی ناظـر به عـدم امکـان تأثیرگـذاری و نقـد آنها، پـذیـرش حداکثـری تأثیر گزاره هـای کلامـی در همه مؤلفه هـای ماهیـت سـاز و هـویـت سـاز علم و همچنیـن مـراحـل تحقیـق و فرایند تحـقق علـوم، نسبت بـه علـوم انسانی رایج ـ معنای خاص و عام آن ـ و مطلوب، و عدم اختصاص تأثیرگذاری، به مقـام گردآوری، چگونگی این تأثیرگذاری را براساس یکی از حالت های الف) پیشینی و پسینـی؛ ب) مستقیم و غیر مستقیم؛ ج) خـرد و کلان تصـویر می کند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط