فراخوانی فراخوانی ...

توسعه فرهنگی در ایران

ما، سنت، تجدد - 5

مولف : جمعی از نویسندگان

گردآورنده کتاب : مهدی مولائی آرانی

نویسنده مقدمه کتاب : عماد افروغ

ناشر کتاب : کتاب فردا

سال نشر : 1396

تعداد صفحات : 500

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
موجود شد باخبرم کن

معرفی کتاب

مجموعه پیش­رو که ماحصل تلاش­ های دانشجویان دوره اول رشته سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ­-تحت نظر آقای افروغ- است، تلاش دارد ضمن بررسی و نقد نظریات رایج در حوزه توسعه، نظریه­ توسعه­ فرهنگی را به عنوان بدیل و جایگزین آن مطرح نماید.
توسعه­ فرهنگی به دنبال این است، که برخلاف فرایند مدرنیته و مدرنیزاسیون، با یک رویکرد درونی و بومی و بهره­ مندی از پیامدهای مؤثر بیرونی توسعه، به شناخت عمیق باورها و ارزش­ های ملی و محلی فرهنگ جامعه خود بپردازد و بر اساس آن از خلاقیت­ های انسان درجهت رشد میراث معنوی و فرهنگی خود در دنیای حاضر بهره ببرد و به اشاعه­ و تقویت آن دسته از رفتارهای فرهنگی که نشأت گرفته از ارزش­ های بومی و ملی است، بپردازد تا بتواند فرهنگ خود را جهانی نماید.

فصول اصلی کتاب به این شرح است:
* بررسی و نقد نظریات توسعه و درآمدی بر توسعه فرهنگی
* بررسی تحلیلی اهداف و غایات در توسعه فرهنگی
* نگرش انتقادی به مولفه های توسعه و درآمدی بر مولفه های توسعه فرهنگی
* رویکردی انتقادی به مبانی و مفهوم توسعه؛ بازتعریف مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی مفهوم توسعه با رویکرد معنویت گرا
* مفهوم شناسی فرهنگ و بررسی چالش های مواجهه با پدیده جهانیت
* بازخوانی انتقادی توسعه فرهنگی در عصر صفویه
* جایگاه خرد نظام های فرهنگی در دستیابی به توسعه مطلوب در ایران
* توسعه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ الزامات ساختاری و محتوایی
* ریشه یابی فکری فرهنگی برنامه های توسعه با نگاهی جریان شناسانه به آسیب های توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی
* موانع توسعه فرهنگی در ایران
* توسعه فرهنگی در عرصه سیاست های کلان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد سیاست های مطلوب
* الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مثابه پلی میان نظر و عمل؛ چارچوب های روش شناسی جهت راهبرد دستیابی به الگو

گزیده کتاب

بدون شک از عوامل اساسی و موثر در تغییر نحوه عمل، تفاوت در مبانی و رویکردهای نظری به موضوع توسعه می باشد.
طرفداران دیدگاه نوسازی معتقدند که جریان نوسازی و تجدد به واسطه گسترش نشر عناصر فرهنگی کشورهای غربی در کشورهای جهان سوم، به وقوع می پیوندد.
در مقابل، نظریه وابستگی معتقد است که ارتباط با غرب نه تنها سبب توسعه یافتگی نمی شود که ریشه های اصلی عقب ماندگی را باید در ذات توسعه طلبانه سرمایه داری غربی و تضادهای ذاتی آن جستجو کرد.

در مقابل این دو نظریه رایج، توسعه فرهنگی به دنبال این است که با رویکرد درونی و بومی و بهره مندی از پیامدهای موثر بیرونی توسعه، به شناخت عمیق باورها و ارزش های ملی و محلی قرهنگ جامعه خود بپردازد و بر اساس آن، از خلاقیت های انسان در جهت رشد میراث معنوی و فرهنگی خود در دنیای حاضر بهره ببرد و به اشاعه و تقویت آن دسته از رفتارهای فرهنگی که نشأت گرفته از ارزش های بومی و ملی است، بپردازد تا بتواند فرهنگ خود را جهانی نماید.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط