بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

ارتباطات و فرهنگ (3)

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان کتاب مرجع و منبع کمکی درس «نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

بخش دهم: رمز و فرهنگ
فصل سی و نهم: گونه های معانی
فصل چهلم: اطلاعات، رمزگذاری و فرا ارتباطات
فصل چهل و یکم: رمزهای گسترده و محدود: خاستگاه اجتماعی و برخی از پیامدهای آن
فصل چهل و دوم: طبقه های اجتماعی و روشهای ارتباطی
بخش یازدهم: معنا و طبقه ها مقدمه
فصل چهل و سوم: بررسیهایی در زمینه تعمیم پذیری نظامهای معنای عاطفی
فصل چهل و چهارم: انتقال معنی احساسی
فصل چهل و پنجم: فرایند شاخص گذاری در ارتباطات
فصل چهل و ششم: نقش طبقه بندیهای زبان در رفتار
فصل چهل و هفتم: نظام بندی فرضیه طرفداران ورف
بخش دوازدهم: رسانه های جمعی مقدمه
فصل چهل و هشتم: نظریه اطلاعات و رسانه های جمعی
فصل چهل و نهم: آنچه ما درباره آثار رسانه های جمعی میدانیم: آستانه امید
فصل پنجاهم: پژوهش ارتباطات و انگاره جامعه: همگرایی دو سنت
فصل پنجاه و یکم: نظامهای ارتباطات و نظامهای اجتماعی: بررسی آماری در تاریخ و سیاستگذاری
بخش سیزدهم: ارتباطات میان فرهنگی مقدمه
فصل پنجاه و دوم: ارتباطات میان فرهنگی: راهنمای مردان عمل
فصل پنجاه و سوم: فرایندهای ارتباطاتی میان مهاجران اسرائیل
فصل پنجاه و چهارم: شکل گیری عقاید و تصمیم گیری
فصل پنجاه و پنجم: هنجارهای اجتماعی، انگاره های ملی و روابط بین فردی منابع برای مطالعه بیشتر
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما