بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

اطلس باستان شناسی ایران (از آغاز تا پایان دوره یکجانشینی و استقرار در روستاها)

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از منابع دروس مربوط به «باستان شناسی پیش از تاریخ ایران» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره ببرند.

در این اطلس سعی شده است محل هایی را که از حدود 200 هزار سال تا 8000 سال پیش، گروه هایی در آنها می زیستند و در مراحل بعدی به توسعه استقرار خود ادامه دادند، نشان داده شود؛ بنابراین آخرین دوره فرهنگی که در این اطلس در نظر گرفته شده، پایان دوره یکجانشینی و استقرار دائم در روستاهای ایران است. محل هایی در این اطلس آمده اند که حداقل یک اطلاعیه درباره آنها چاپ و منتشر یا در یک خبرنامه چاپ شده، نامی از آنها برده شده باشد.

از آنجا که توضیحات مفصلی درباره برخی از بخش های مندرج در این اطلس در کتاب ایران در پیش از تاریخ: باستان شناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی آمده است، در پایان هر بخش ارجاع به آن بخش های کتاب افزوده شده است. علاوه بر این، نویسنده برای هر یک از مناطق 9گانه تقسیم بندی، یک یا حداکثر سه محل باستانی شاخص و برای معرفی محل ها ی معرف دوره نوسنگی غرب ایران، چهار محل را به اختصار ذکر کرده است. در پایانِ اطلس برای هر محلی که نام آن در نقشه آمده، حداقل یک مرجع ارائه و فهرست ارجاعات، الفبایی نیز تنظیم شده است.

پیشگفتار
مدخل
فصل اول: ایران از دیدگاه طبیعی و باستان شناسی
   1ـ1 ایران از دیدگاه طبیعی
   2ـ1 ایران از دیدگاه مطالعات باستان شناسی
   3ـ1 تقسیم بندیهای دوران تاریخی ایران
فصل دوم: ادوار مختلف فرهنگی
   1ـ2 دوران جمع آوری غذا (پارینه سنگی)
   2ـ2 دوران گردآوری غذا (فراپارینه سنگی)
   3ـ2 دوران تولید غذا و استقرار در روستاها (Neolithic)
پیوست
منابع محلهای نشان داده شده در نقشه ها
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما