بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته های «علوم اقتصادی»، «اقتصاد اسلامی» و گرایش اقتصاد از رشته «علوم اسلامی» به عنوان منبع اصلی درس « اقتصاد بخش عمومی» در مقطع کارشناسی تهیه و تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند گردند.

این کتاب مروری بر مباحث اقتصاد در بخش عمومی و دولتی است.

کتاب در سه بخش تدوین و ارایه گردیده است: در بخش اول نظریه هایی در باب اقتصاد رفاه و راهکارهای ایجاد رفاه در میان مردم جامعه مطرح شده و با استفاده و از برخی از نمودارها و مقیاس ها به تبیین مباحث مربوط به این بخش پرداخته شده است. در بخش دوم نگارنده به معرفی دولت و اقتصاد بخش عمومی پرداخته و میزان نقش دولت در عرصه های اقتصادی و مدیریت کردن بنگاه های اقتصادی و بازار را بیان نموده است. در بخش سوم نیز موارد شکست بازار در حوزه تخصیص و روش های رفع آنها از سوی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آثار خارجی این شکست و رقابت ناقص اقتصادی در بازار به جهت عدم وجود شفافیت و اطلاع رسانی دقیق در این عرصه مورد تجزیه و تحلیل نویسنده قرار گرفته است.

نگارنده سعی کرده است ضمن پرداختن به موضوعات نظری مرسوم در بخش اقتصاد عمومی، برخی از شواهد و واقعیت های مشاهده شده در این بخش را به صورت متن درسی ارایه نماید.

پیشگفتار
بخش اول: اقتصاد رفاه
   فصل اول: اقتصاد رفاه
بخش دوم: دولت
   فصل دوم: معرفی دولت و اقتصاد بخش عمومی
   فصل سوم: اندازه دولت در اقتصاد
بخش سوم: موارد شکست بازار در حوزه تخصیص و روش های رفع آنها از سوی دولت
   فصل چهارم: اثرات خارجی
   فصل پنجم: رقابت ناقص و مقررات گذاری
   فصل ششم: کالای عمومی
   فصل هفتم: عدم تقارن اطلاعات
منابع و مآخذ
نمایه موضوعات
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما