بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها)

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 5333110003022
قابل تهیه از مراکز پخش
28,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «اقتصاد منطقه ای» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

هدف از تدوین کتاب حاضر که دستاورد سالها پژوهش و تجربه تدریس نگارنده است، طرح برخی از مسائل موجود در اقتصاد منطقهای و نحوه مدل سازی و اجرای عملی آنهاست. مطالب فصول مختلف به گونهای طراحی شده است که بتوانند برای دانشجویان دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر در رشتههایی نظیر اقتصاد، جغرافیا، برنامهریزی منطقهای، برنامهریزی شهری و شهرسازی و سایر رشتههای مرتبط با علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند. نکته قابل توجه دیگر در این کتاب این است که بخشها و فصول مندرج در آن به گونهای تدوین شده است که میتوان به طور مستقل آنها را مطالعه کرد. دلیل این امر تنوع بسیار زیاد در مقولات و موضوعات مطروحه در اقتصاد منطقهای است که نویسنده به هیچ وجه ادعای طرح تمامی آن مسائل را در این کتاب ندارد. اگرچه ذکر این نکته ضروری است که ترتیب و توالی خاص و منطقی نیز در طرح فصول مختلف در نظر گرفته شده است.

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: نحوه ایجاد و تکامل مناطق و شهرها
    فصل اول: چگونگی ایجاد مناطق و شهرها
    فصل دوم: مکانیابی (تئوریها و عوامل مؤثر بر آن)
    فصل سوم: نواحی بازار بنگاهها و سیستمهای شهری
    فصل چهارم: تجارت بین مناطق و مهاجرت عوامل تولید
بخش دوم: تعیین درآمد و اشتغال در مناطق
    فصل پنجم: مدل اقتصاد پایه
    فصل ششم: مدل درآمد ـ مخارج
    فصل هفتم: مدل داده ـ ستانده
    فصل هشتم: تئوریهای رشد مناطق
بخش سوم: موضوعات انتخابی در اقتصاد مناطق
    فصل نهم: مدلهای پیشبینی جمعیت در مناطق
    فصل دهم: اقتصاد گردشگری در مناطق
    فصل یازدهم: اقتصاد حمل و نقل در مناطق
بخش چهارم: سیاستهای منطقه ای
    فصل دوازدهم: ابزارهای خرد و ارزیابی سیاستها در مناطق
    فصل سیزدهم: منطقه گرایی در جهان
فهرست شکلها
فهرست جداول
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما