فراخوانی فراخوانی ...

انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

دکتر منصور کوشا

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1395

تعداد صفحات : 200

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
130,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «زبان تخصصی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

گزیده کتاب

1.  Early Childhood Education
2.  The Beginnings of Early Childhood Education
3.  The Kindergarten Child
4.  Day Care and Development
5.  Concepts of Intellectual Development
6.  Values of Play
7.  Fantasy
8.  Children and Stories
9.  Aggression and Fear in Preschool Children
10. Creating Environments
محصولات مرتبط