فراخوانی فراخوانی ...

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی بالینی (2)

دکتر غلامرضا عباسیان ، دکتر منصور توکلی

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 228

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
31,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته روان شناسی بالینی (2) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «زبان تخصصی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید میرود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

گزیده کتاب

کتاب حاضر در قالب 14 درس به آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان رشته روان شناسی بالینی با تأکید بر تقویت مهارتهای روخوانی، کلمه سازی، گرامر و نوشتن و تقویت درک مطلب و مهارت ترجمه با استفاده از متون مرتبط درسی این رشته می پردازد. دروس این کتاب در ساختاری مشخص آورده شده که شامل واژه های تخصصی در ابتدای هر درس، سؤالهای پیش از درس با هدف جلب توجه مخاطب و در نتیجه یادگیری بهتر متن، متن درس و سؤالهای پایان درس برای تفهیم بهتر درس و سنجش یادگیری دانشجوست.

Schematic Representation of the Structure of the Units
  1. Clinical Psychology
  2. Evolution of Clinical Psychology
  3. Diagnosis and Assessment in Clinical Psychology
  4. Ethics in Clinical Psychology
  5. Behavior Change in Clinical Psychology
  6. Models of Psychotherapy
  7. Client-centered Therapy
  8. Cognitive Behavioral Therapy
  9. Tools in Clinical Psychology: Observation and Interview
10. Psychotic Disorders
11. Treatment of Mental Illnesses
12. Drug Addiction Treatment
13. Personality Disorders
14. Speech Disorders
References
محصولات مرتبط