بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

ایران پیش از تاریخ: عصر مس سنگی

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ایران پیش از تاریخ»، به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

کتاب حاضر که دستاورد سالها تحقیق و پژوهش نگارنده است عصر مس سنگی را که یکی از درخشان ترین دورانهای پیش از تاریخ ایران به شمار می آید مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. در این دوران جوامع روستایی اولیه به اوج شکوفایی خود می رسند. هدف این تألیف، ابهام زدایی از این دوران با استناد به یافته های بی غرض باستان شناختی در بستر عظمت طبیعی فلات ایران است. از این نظر کتاب حاضر نخستین تلاش در این زمینه است.

فهرست اشکال
فهرست تصاوی
فهرست نقشه ها
پیشگفتار
فصل اول: فرایند گذار از فرهنگهای نوسنگی به دوره مس سنگی
فصل دوم: پیشینه استفاده از اصطلاح مس سنگی در دوره بندی فرهنگهای پیش از تاریخ
فصل سوم: عصر مس سنگی در مناطق مختلف فلات ایران
فصل چهارم: شاخصهای بنیادین عصر مس سنگی ایران
منابع و مآخذ
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما