فراخوانی فراخوانی ...

آشنایی با رمان ( 2 )

دکتر عباسعلی رضائی

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 228

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
40,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «آشنایی با رمان 2» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

گزیده کتاب

Preface
Biography of William Golding
Background on Lord of the Files
Characters List
Lord of the Flies
   Chapter 1: The Sound of the Shell
   Chapter 2: Fire on the Mountain
   Chapter 3: Huts on the Beach
   Chapter 4: Painted Face and Long Hair
   Chapter 5: Beast From Water
   Chapter 6: Beast From Air
   Chapter 7: Shadows and Tall Trees
   Chapter 8: Gift for the Darkness
   Chapter 9: A View to a Death
   Chapter 10: The Shell and the Glasses
   Chapter 11: Castle Rock
   Chapter 12: Cry of the Hunters
The Relationship Between Symbolism and Theme in Lord of the Flies
Analysis
Self-Test
Question
The novel
   What Is a Novel?
   Elements of tje Novel
   Types of the Novel
Short Summery of Ten Novels
References
محصولات مرتبط